V pripravi peti protikoronski paket ukrepov za odpravo posledic Covida-19

Fotografija je simbolična.

Po navedbah Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je vlada pripravila osnutek že petega paketa protikoronskih ukrepov, kar kaže na resnost stanja ob širjenju novega koronavirusa. V njem naj bi vlada med drugim predlagala nadomestilo za starše mlajših otrok v karanteni, podaljšanje čakanja na delo za določene panoge ter ponovno izplačilo temeljnega dohodka prizadetim samozaposlenim. Pri pripravi ukrepov sodeluje tudi gospodarstvo oziroma v njihovem imenu zbornica, ki je na osnutek predlaganih ukrepov že poslala pripombe delodajalcev. 

V zbornici so razkrili že tudi nekatere predloge ukrepov iz petega svežnja interventnih ukrepov za omilitev in odpravo posledic Covida-19 na področju zdravstva, dela, socialnega varstva in dela. To so:

Nadomestilo za starše otrok v karanteni

Za starše otrok do 5. razreda, ki jim je odrejena karantena oz. ne morejo v vrtec ali šolo, naj bi vlada predlagala nadomestilo v vrednosti 80 odstotkov osnove.

Podaljšanje čakanja na delo

Med predlaganimi ukrepi je tudi podaljšanje ukrepa čakanja na delo za določene panoge do konca leta. Gre za delodajalce s področja turizma, sejmov, industrije dogodkov, pa tudi za avtobusne prevoznike, ki jim bodo prihodki letos glede na lani upadli za več kot 30 odstotkov.

Temeljni dohodek za samozaposlene

Vlada naj bi bila tudi pripravljena znova zagotoviti mesečni temeljni dohodek samozaposlenim, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu; natančneje naj bi šlo za 40-odstotni upad prihodkov v letošnjem glede na lansko leto. Tem samozaposlenim naj bi za mesece od oktobra do decembra zagotavljala po 700 evrov in jih oprostila plačila prispevkov. V primeru karantene naj bi država samozaposlenim delno povrnila izgubljeni dohodek v višini 350 evrov.

Vir: tukaj, kjer je dostopen tudi osnutek vladnega predloga.

M. D.