V Osilnici in Kostelu po poplavah še vedno čakajo na pomoč države

Državna komisija še vedno ni našla poti do Osilnice in Kostela.

Poškodovana cesta Kostel-Osilnica.

V Občinah Osilnica in Kostel so za prvo silo odpravili posledice poplav, ki so jih prizadele sredi in konec septembra, a glavnina sanacije je še pred njimi. Pri tem oba župana opozarjata, da brez pomoči države ne bo šlo. Te za zdaj ni na vidiku.

V občinah namreč še vedno čakajo državno komisijo, ki bo preverila ocenjevanje škode.

V občini Osilnica trenutno izvajajo predvsem nujna sanacijska dela, predvsem tista, ki so povezana z državno infrastrukturo. Gre za sanacijo vodotokov in državno cesto od Kočevja do Osilnice na Strmi rebri (pri Podvrhu), kjer gradijo oporni zid in kjer je še vedno odprt le en vozni pas.

Težava pa je sanacija, ki bi jo morala izvesti občina, pa te ne more začeti, dokler si škode ne ogleda državna komisija. Gre predvsem za obnovo občinskih cest, odkritih vodovodnih cevi in kanalizacije ter poplavljenih hiš.

Tudi v Kostelu so za zdaj opravili le nujna sanacijska dela, medtem ko za preostalo čakajo na pomoč države. Najhuje je v vaseh Spodnji, Srednji in Zgornji Potok. Tam ljudje še vedno ne morejo z avtomobilom do svojih nepremičnin, saj je potok odnesel mostove, ki še niso sanirani. Tudi drugje v občini je veliko odtrganih cest, zaradi česar se morajo prebivalci marsikje voziti po bankinah ali mimo ceste, da lahko pridejo hiš.

Podatka o tem, kdaj bo škodo prišla pregledati in oceniti državna komisija, v Osilnici in Kostelu nimajo, poroča STA.

K. R.