V Novem mestu za projekt krožnega gospodarstva NovIKroG prejeli 799.980 evrov

Predstavitev projekta (vri: MO NM)

Mestna občina Novo mesto je bila s projektom za nadaljevanje razvoja krožnega gospodarstva v lokalnem okolju NovIKroG uspešna na razpisu za sofinanciranje Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter prejela sredstva v višini 799.980 evrov.

V projektu sodeluje šest partnerjev: Komunala Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Zavod Knof, Univerza Nord iz Norveške ter kot vodilni partner Mestna občina Novo mesto.

Projekt zajema analizo stanja v lokalni skupnosti in primernih področij za razvoj krožnega gospodarstva, razvoj kompetenc krožnega javnega naročanja in vzpostavitev inovativnega centra za krožno gospodarstvo.

S tem so si na novomeški občini s partnerji projekta zagotovili celotno financiranje upravičenih stroškov dveletnega projekta, kar bo omogočilo nov zagon pri razvoju krožnega gospodarstva ter krožnih snovnih zank v lokalnem prostoru.

Peter Geršič, vodja projekta

Kot je povedal vodja razvojno projektne pisarne na novomeški občini Peter Geršič, projekt v svojem bistvu naslavlja vprašanje zapiranja snovnih lokalnih zank. “To poenostavljeno pomeni, da iščemo priložnosti ponovne uporabe ali reciklaže materialov, izdelkov in storitev, ki imajo svoj izvor v lokalnem okolju in jih lahko v lokalnem okolju ponovno uporabimo. Pri tem bomo usmerjeni v danosti našega okolja ter priložnosti našega gospodarstva, sklepamo, da bo področje lesa eno od možnih, morda tudi steklo, tekstil ali pa kakšne druge inovativne storitve. Načrtujemo, da bomo naslednje leto v procese vključili tudi gospodarstvo, morda ravno hitra inovativna podjetja, ki bodo na tem področju videla novo priložnost,” je še dodal Geršič.

Ob tem bo v okviru Razvojnega centra Novo mesto vzpostavljen krožni inovativni center, ki bo povezoval deležnike s področja raziskav, gospodarstva, lokalne samouprave kot stičišče skupne vizije krožnega življenja. Krožni inovativni center bo usmerjen tako v pomoč gospodarstvu kot tudi javnim ustanovam, z namenom prenesti čim več znanja s področja krožnega javnega naročanja na sosednje oziroma zainteresirane občine. Cilj projekta je, da pripeljejo krožno gospodarstvo od teorije k praksi, kar pomeni v konkretna krožna oziroma zelena javna naročila.

Koncept krožnega gospodarstva in krožnega ravnanja z viri je s strani Evropske unije identificiran kot eden ključnih elementov spopadanja s klimatskimi spremembami in izzivom ohranjanja zdravega življenjskega okolja, kar je eden strateških ciljev Mestne občine Novo mesto, ki že nekaj let intenzivno razvija trajnostne modele razvoja in bivanja v skupnosti. Ob področjih, kot so trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost, v zadnjem času v Novem mestu razvijajo tudi zelene usmeritve, ki nosijo skupno sporočilo krožnega in trajnostnega razumevanja ravnanja s surovinami in odpadki.

Po tem, ko je občina v letu 2021 z občinskimi javnimi zavodi v Novem mestu uspešno izpeljala skupno krožno javno naročilo za dobavo higienskega papirja iz embalaže KEMSO (tetrapak), je aktivnosti nadaljevala s preučevanjem možnosti nadaljnjega razvoja krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti preko projekta CircLocal.

Rezultat je bil projektni predlog NovIKroG, ki bo z uspešno pridobljenimi sredstvi v naslednjih dveh letih omogočil nadaljevanje razvoja koncepta krožnega gospodarstva tako v novomeški kot sosednjih občinah.

M. D.