V Novem mestu prvič v gradnjo oskrbovanih stanovanj za starejše

Oskrbovana stanovanja v Šegovi ulici, vizualizacija (vir: MP NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Andrej Hudoklin in predsednik uprave CGP Martin Gosenca so včeraj na rotovžu podpisali pogodbo za gradnjo oskrbovanih najemnih stanovanj v Šegovi ulici.

V večstanovanjskem objektu, pod katerim bo nastala tudi garažna hiša, bo do konca leta 2025 zgrajenih 20 stanovanj, ki bodo prve tovrstne arhitekturno prilagojene bivalne enote za starejše v Novem mestu.

Investicijo v vrednosti dobrih 5 milijonov evrov bo v večinskem deležu financiral Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, novomeška občina bo prispevala skoraj 160 tisoč evrov za predhodno ureditev komunalne infrastrukture.

Kot je ob podpisu pogodbe izpostavil župan Macedoni, je objekt, ki bo nastal na sedanjem parkirišču blokov Šegova ulica 7, 9 in 11, premišljeno umeščen v bližino storitev, ki jih starostniki dnevno potrebujejo za ohranjanje kakovosti bivanja. Za najemnike bodo urejeni tudi skupni prostor za druženje, shrambe in 55 parkirnih mest, vsako stanovanje bo z arhitekturnimi in arhitektonskimi prilagoditvami primerno za samostojno bivanje ene ali dveh oseb starejših od 65 let.

V sklopu projekta bo izvedena rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda v t. i. kratki slepi Šegovi ulici, kjer bo hkrati celovito urejeno cestišče in dograjen pločnik, predvidoma istočasno z gradnjo bloka pa bodo dela potekala v sosednjih večstanovanjskih objektih v Šegovi ulici 7, 9 in 11. V njih bosta izvedeni energetska sanacija in dozidava dvigal, kar bo bistveno izboljšalo kakovost bivanja obstoječim stanovalcem, ki bodo lahko uporabljali tudi nova parkirna mesta.

V Mestni občini Novo mesto bodo zainteresiranim investitorjem za gradnjo oskrbovanih stanovanj tudi v prihodnje nudili podporo, so sporočili, in dodali, da so trenutno tovrstni projekti že predvideni v soseski Brod-Drage, ob novem naselju v Bučni vasi in v Podbrezniku, kjer bo investitor z načrtovanimi večstanovanjskimi objekti nasledil že potekajočo gradnjo petih blokov, v katerih je zasnovanih tudi 33 stanovanj za gibalno ovirane osebe.

Podpis pogodbe za oskrbovana stanovanja v Šegovi ulici, Novo mesto

M. D.