V Novem mestu predstavili potek projekta Multimodalna mobilnost

Miloš Dular, predstavnik Mestne občine Novo mesto

V Kulturnem centru Janeza Trdine je v sredo, 11. januarja, potekal četrti izmed sedmih načrtovanih regijskih dogodkov v okviru projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Dogodek je bil namenjen predstavitvi dosedanjih izkušenj v projektu sodelujočih občin in izvajalcev projekta Ministrstva za infrastrukturo (MZI) in Geodetskega inštituta Slovenije (GI).

Aktivnosti za omogočanje dostopnosti in mobilnosti v Mestni občini Novo mesto so predstavili Miloš Dular in predstavniki lokalnih invalidskih društev.

Regijskega dogodka, ki je bil namenjen dolenjskim in posavskim občinam, so se poleg novomeških, udeležili še številni predstavniki občin iz Krškega, Kočevja, Sevnice in Brežic. Na dogodku so sodelovali tudi Vladimir Kastelec, predsednik Društva oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele Krajine, in strokovna sodelavka društva Geni Močnik, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto Janez Kermc in član društva Paraplegikov Novo mesto, Jože Cimrmančič.

Od leta 2016 do danes se je projektu priključilo že 60 slovenskih občin, ki imajo ključno vlogo pri postavitvi sistema ter si prizadevajo za višanje kakovosti življenja svojih občank in občanov. V teh občinah so bili zajeti podatki o dostopnosti infrastrukture za invalide (npr. pločnikov, cest, križišč, toaletnih prostorov idr.), ki so vsem uporabnikom brezplačno na voljo za omogočanje lastne mobilnosti, upravljalcem infrastrukture pa služijo za odpravo ovir v urbanih prostorih.

Vodja projekta na Geodetskem inštitutu Slovenije, mag. Roman Rener, je predstavil načrtovane aktivnosti, ki vključujejo izpolnjevanje zavez in zahtev po dostopnosti, ki omogoča orientacijo, navigacijo in multimodalnost učinkovite mobilnosti, ki jo projekt vpeljuje z enotnimi standardi zajema in obdelave podatkov o dostopnosti urbanih občinskih prostorov. Za prihodnost je napovedal širjenje projekta, ki bo vključeval dostopnost in mobilnost v petih okoljih človekovega bivanja: socialnem, zunanjem, notranjem, virtualnem in spletnem. Kot bistveno uporabno vrednost projekta je izpostavil načrtovanje t. i. predpotovanja (pre-journey), ki je pomembno za ljudi na invalidskih vozičkih, ki morajo svojo pot vnaprej načrtovati. Strokovni sodelavec GI, Jani Demšar, pa je predstavil proces nabora terenskih podatkov o dostopnosti urbane infrastrukture.

Pri naboru podatkov o fizični dostopnosti v MO Novo mesto so sodelovali člani lokalnih invalidskih društev, predsednik MDSSNM Janez Kermc je dejal, da je ključno, da se premični in nepremični urbanistični elementi v mestu načrtujejo in postavijo tako, da ne bodo nepričakovano ovirali poti občanov, ki se sprehajajo z belo palico. Cimrmančič je izpostavil, da se za dostopnost novejših gradenj v mestu, občina posvetuje z njihovimi člani, kar je zelo dobrodošlo, zato jih veseli, da je to postala ustaljena praksa. Kastelec pa je poudaril, da je okvara sluha nevidna oviranost, zato se pogosto ne pomisli na dostopnost do informacij za gluhe in naglušne ljudi, ki potrebujejo bodisi tolmača v slovenski znakovni jezik, saj je to materni jezik gluhih, ali pa dodatne tekstovne opise, če so informacije podane ustno oziroma na audio posnetku.

Poleg fizične dostopnosti so na dogodku predstavili tudi projektne aktivnosti na področju ozaveščanja o spletni dostopnosti. Strokovnjakinja za spletno dostopnost z Beletrine, ki je podizvajalec projekta, Maša Malovrh je predstavila izsledke izvedenih analiz dostopnosti spletnih mest v projektu sodelujočih občin s fokusom na občinah širše zasavske in savinjske regije.

Rezultati analiz kažejo, da je na področju spletne dostopnosti še veliko prostora za izboljšanje, kar bodo poskušali v nadaljevanju projekta uresničiti z občinskimi predstavniki, kjer jim bodo predstavljeni podrobnejši rezultati analize dostopnosti njihovih spletnih mest ter predlagane konkretne rešitve.

Geni Močnik in Vladimir Kastelec
Jože Cimrmančič
Janez Kermc

Besedilo in foto: Alenka Kociper, Družba za komuniciranje in strateško svetovanje d.o.o.