V Novem mestu podpisali pobudo za vzpostavitev študijskega programa medicine

Predstavniki lokalne skupnosti, zdravstvenih in gospodarskih institucij ter novomeškega visokega šolstva so danes na rotovžu podpisali skupno pobudo za vzpostavitev študijskega programa medicine v okviru javnega visokošolskega prostora v Novem mestu.

Pobudo so posredovali ministrstvu za zdravje, ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Zdravniški zbornici Slovenije in predsedniku vlade.

S pobudo naslavljajo reševanje vseslovenskega pomanjkanja zdravnikov in smiselno nadgrajujejo prizadevanja za nadaljnji razvoj javnega visokega šolstva v Novem mestu.

Pobudo so podpisali Mestna občina Novo mesto, Splošna bolnišnica Novo mesto, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Zdravstveni dom Novo mesto, Fakulteta za informacijske študije Novo mesto, Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm in Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto.

Kot je izpostavil župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, skupna pobuda odgovarja na današnje družbene izzive na nacionalni in regionalni ravni, saj vzpostavitev študijskega programa medicine v Novem mestu predstavlja pomemben korak za zagotavljanje večjega števila zdravnikov v celotni jugovzhodni regiji, hkrati pa bi nov študijski program nadgradil obstoječa programa v Ljubljani in Mariboru, ki sta ob načrtnem povečanju vpisnih mest v zadnjih letih na robu zmogljivosti tako kadrovsko kot prostorsko.

Po mnenju podpisnikov bi nova študijska smer pomembno dopolnila dosedanje študijske programe na področju zdravstva in izkoristila pomen ter kapacitete Splošne bolnišnice Novo mesto kot četrte največje bolnišnice v državi ter Zdravstvenega doma Novo mesto kot enega največjih zdravstvenih domov v Sloveniji.

Uvedba študijskega programa medicine v novomeškem javnem visokošolskem prostoru bi bila pomemben steber pri nadaljevanju prizadevanj za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, ki pomeni enega ključnih projektov za nadaljnji razvoj gospodarsko najprodornejše regije v Sloveniji.

Realno podlago pobudi in pripravljenosti lokalnega okolja pomenijo že vrsto let uveljavljeni javni oziroma javnoveljavni visokošolski programi v Novem mestu v okviru Fakultete za informacijske študije, Visoke šole za upravljanje podeželja Grm in Fakultete za industrijski inženiring ter Javni raziskovalni zavod Rudolfovo – znanstveno in tehnološko središče Novo mesto.

Nadaljnji visokošolski razvoj je že umeščen tudi prostorsko – z univerzitetnim kampusom v Drgančevju in tehnološkim parkom v Podbrezniku.

M. D.