V Krki bodo 20. decembra izplačali božičnico vsem zaposlenim

V uredništvu preverjamo, kako bodo podjetja nagradila zaposlene ob koncu leta. Iz Krkine Službe za odnose z javnostmi so nam pri tem odgovorili, da bodo izplačali božičnico v bruto znesku 1.309,96 evra.

Božičnico bodo prejeli vsi redno zaposleni sodelavci družbe Krka v Sloveniji in sodelavci, zaposleni v družbi Krka v Sloveniji prek zaposlitvenih agencij.

Višina bruto izplačila je za vse sodelavce enaka in je določena v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo Krke. Izplačana bo 20. decembra 2018.

Dodatno so nam še sporočili, da Krkina filozofija  nagrajevanja zaposlenih temelji na prepričanju, da je potrebno sodelavce za njihovo delo in dosežke tudi nagraditi, zato velik poudarek dajejo nagrajevanju delovne uspešnosti, ki jo razumejo kot individualno ali skupinsko doseganje ciljev.

Na osnovi ugotovljene uspešnosti družbe in meril, določenih v gospodarskem načrtu, se uspešnost glede na dosežke družbe izplačuje vsem sodelavcem dvakrat na leto. Krkini sodelavci tako prejmejo izplačilo na osnovi doseženih rezultatov poslovanja (tako imenovana uspešnost). Izračuna se na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja.

Za obdobje januar – junij 2018 so tako dobili izplačano uspešnost družbe v višini 70,1% posameznikove plače.

Morebitno izplačilo uspešnosti za drugo polletje se bo prav tako izračunavalo na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja in bo, v kolikor bodo cilji doseženi, predvidoma izplačano v začetku naslednjega leta. Do izplačila uspešnosti so upravičeni vsi sodelavci, ki so bili v rednem delovnem razmerju oziroma so bili zaposleni prek zunanjih agencij.

A. L.