V kočevskem Snežniku bodo odpuščali

Podjetje Snežnik iz Kočevske Reke v zadnjih letih beleži precejšnjo izgubo, zato se je njegova lastnica, družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), odločila za njegovo kratkoročno prestrukturiranje. To med drugim vključuje tudi odpuščanja, poroča STA. Dolgoročno v podjetju načrtujejo temeljito posodobitev proizvodnje.

 

Kot so potrdili v SiDG, podjetje Snežnik, katerega osnovna dejavnost je predelava in obdelava lesa za uporabo v gradbeništvu in lesni industriji, negativno posluje že dlje časa. Od leta 2017 do lani je pridelalo za nekaj manj kot 2,3 milijona evrov izgube.

V rdečih številkah je tudi letos, ko je izguba v prvih šestih mesecih dosegla 700.000 evrov. Zato je nujno kratkoročno prestrukturiranje, da se prepreči insolventnost, so poudarili. V ta namen so izdelali kratkoročni program prestrukturiranja z ukrepi, ki naj bi podjetju zagotovili preživetje. Ukrepi med drugim obsegajo produktno, procesno in tudi kadrovsko prestrukturiranje. V načrtu sta tudi dokapitalizacija in dezinvestiranje.

Kratkoročno nameravajo v podjetju spremeniti in zmanjšati obseg proizvodnje, predvsem dela, ki prinaša izgubo. Pri tem se ne bo mogoče izogniti odpuščanjem. Na vprašanje, koliko od trenutno 140 zaposlenih v Snežniku bi lahko izgubilo delo, v SiDG odgovarjajo, da o številki v tem trenutku še ne morejo govoriti in da bo ta znana po izdelavi programa presežnih delavcev, ki je v pripravi.

Kot pravijo v SiDG, je izguba v Snežniku v veliki meri posledica pogostih okvar in povsem izrabljene opreme. Zaradi pogostih zastojev tako praktično ne morejo več izvajati svoje dejavnosti.

Poleg kratkoročnega prestrukturiranja zato načrtujejo tudi dolgoročno temeljito posodobitev in prilagoditev proizvodnje. V ta namen je v pripravi predinvesticijska študija, ki je tik pred dokončanjem, po kateri načrtujejo, da bodo v podjetje do leta 2026 vložili več deset milijonov evrov. Sredstva nameravajo pridobiti z dokapitalizacijo, ki jo bo izvedla SiDG, in bančnimi viri, za vse skupaj pa morata soglasje podati še nadzorni svet SiDG in Slovenski državni holding kot njegov upravljavec.

Podjetje Snežnik je sicer januarja obeležilo 70-letnico delovanja. Ustanovljeno je bilo kot Državno posestvo Snežnik – zavod posebnega pomena na zaprtem območju Kočevske Reke za potrebe republiških organov v primeru vojne.

Leta 1997 je bilo podjetje preoblikovano v delniško družbo, hkrati pa je zaradi spremenjenih razmer začelo opuščati posamezne dejavnosti. Zadnje velike spremembe so se zgodile leta 2016, ko je država njegovo lastništvo prenesla na novoustanovljeni SiDG.

A. V.