V katerih podjetjih izplačujejo najvišje plače?

(foto: pixabay.cpm))

Največja podjetja v državi glede na prihodke so Družba za avtoceste (Dars), Krka, Petrol, Lek, Mercator, Revoz, Telekom Slovenije, HSE, Gorenje in Pošta Slovenije. Med prvo deseterico največjih v državi glede na prihodke sta tako dve podjetji iz Novega mesta, to sta Krka in Revoz. Vendar pa Krke in Revoza ni na lestvici podjetij, kjer izplačujejo najvišje plače. Je pa na njej Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki je podjetje v državni lasti. Najdemo pa tudi ostala energetska podjetja.

Podatki kažejo, da v največjih podjetjih, ki zaposlujejo tudi največ oseb, plače niso največje. To so bile lani največje v IKT-panogi in različnih holdingih, pa tudi Bayer, ki se ukvarja s farmacijo, je med njimi. Na prvih mestih glede na višino plače so večinoma tuja podjetja oziroma njihove podružnice v Sloveniji, najdemo pa tudi podjetja v državni lasti, predvsem energetska podjetja, na 20. mestu pa je Loterija Slovenija.

Pa poglejmo, kakšna je lestvica 20 podjetij, kjer so plače najvišje. Morda tudi kot namig, katere panoge so najbolj obetavne.

Najvišje plače so v Microsoftu Slovenija, kar 10.331 evrov bruto, vendar je bilo v tem podjetju le 56 zaposlenih. Drugi je holding v ruski lasti, tj. Slovenska industrija jekla (SIJ), kjer je bila plača 6.961 evrov bruto, v njem je bilo 96 zaposlenih. Tretja je s 6.875 evri bruto družba Roche, na četrtem mestu pa je Impol 2000, kjer 52 zaposlenih v povprečju prejme po 6.617 evrov bruto mesečne plače. Na 5. mestu najbolje plačanih je 222 zaposlenih v Kontroli zračnega prometa Slovenije, kjer prejemajo po 6.525 evrov bruto.

Tudi naslednja mesta (od 5. do 9.) so rezervirana za tuja podjetja. Na 10. mestu pa je GEN-I, kjer 243 zaposlenih v povprečju mesečno prejme po 4.078 evrov bruto plače. Na 11. mestu je državni holding SDH (Slovenski državni holding), kjer je 68 zaposlenih, ki v poprečju prejmejo po 3.942 evrov bruto mesečne plače. Na 12. mestu je GEN energija in potem se začnejo v glavnem domača podjetja, povezana energijo, največ pa jih je v državni lasti (Holding Slovenjih elektrarn – HSE, Plinovodi, Elektrogospodarstvo Slovenije – ELES in Loterija Slovenije).

Zap. št. Podjetje Povprečna plača, v evrih Število zaposlenih
1. Microsoft 10.331  56
2. SIJ  6.961  96
3. Roche  6.875  70
4. Impol 2000  6.617  52
5. Kontrola zračnega prometa Slovenije  6.525 222
6. IBM Slovenija  6.007 180
7. Bayer 5.797 121
8. Johnson & Johnson  5.718  99
9. Siemens  4.281  66
10. GEN- I  4.078 243
11. SDH  3.942  68
12. GEN energija  3.937  52
13. OMV Slovenija  3.925  74
14. HSE  3.786 174
15. S & T Slovenija  3.764 170
16. Euro Plus  3.723   71
17. Plinovodi  3.634 148
18. ELES  3.594 566
19. Nil  3.522 108
20. Loterija Slovenija  3.500   59

Vir: Finance

Za primerjavo dodajmo, da je povprečna bruto plača v Sloveniji trenutno 1.663,20 evra.

C. R.