V katerih občinah se najbolje živi

(vir: pixabay.com)

Revija Moje finance je tudi letos pripravila lestvico 212 slovenskih občin, kjer se najbolje živi. Jugovzhodna Slovenija, ki se uvršča med 12 slovenskih statističnih regij, je na 8. mestu. V njej se najbolje živi v občini Trebnje, ki je uvrščena na 22. mesto. Med prvih 50 občin so se poleg Trebnjega uvrstile še tri občine.

Med 212 občinami so se na lestvico prvih 10 top občin uvrstile naslednje (po zaporednem vrstnem redu): Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Komenda, Žiri, Dol pri Ljubljani, Železniki, Škofja Loka, Trzin, Mengeš in Domžale.

Prva naša občina je šele na 22. mestu, to je občina Trebnje. Skrb zbujajoče je, da so vse tri belokranjske občine daleč na repu, najslabše pa je življenje v občini Osilnica (396 prebivalcev), ki se je uvrstila na 211. mesto. Slabše je samo še v občini Hodoš (305 prebivalcev).

Novo mesto blizu sredine mestnih občin

Med mestnimi občinami je na prvem mestu Ljubljana, ki pa se je na lestvici uvrstila šele na 12. mesto. Na drugem mestu med temi občinami je Kranj (16. mesto), na tretjem Koper (19. mesto), na četrtem Nova Gorica (23. mesto), na petem Novo mesto (27. mesto), sledijo Slovenj Gradec (40. mesto), Celje (61. mesto), Velenje (64. mesto), Maribor (75. mesto), Ptuj (92. mesto) in Murska Sobota (96. mesto).

V Mojih financah so pri uvrstitvi upoštevali številne dejavnike (več kot 50) in to v nadaljevanju tudi razčlenili.

  1. Med gospodarsko najmočnejšimi občinami se je Novo mesto uvrstilo na 5. mesto.
  2. Med občinami z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti ni med najboljšimi nobene od 21 občin, kolikor jih je pri nas.
  3. Med občinami z najbolj dostopnimi stanovanji (glede na ceno) je Šentrupert na 4. mestu.

Med občinami z najvišjo neto plačo je Novo mesto (1218 evrov) na 3. mestu, za Cerkljami na Gorenjskem (1445 evrov) in Ljubljano (1231 evrov).

Drugače je med najbolj zadolženimi občinami. Med prvimi petimi so kar tri iz naše regije. Prva je Gornji Petrovci (1605 evrov dolga na prebivalca), druga Solčava (1188 evrov), na tretjem mestu je Šentjernej (1128 evrov), na četrtem Kostel (987 evrov) in na petem Šentrupert (971 evrov). Podatki so za leto 2018.

Med občinami, ki so bile lani brez dolga, takšnih je bilo 17, ni nobene iz jugovzhodne Slovenije.

Po kazalniku življenjska moč na prebivalca se je občina Sodražica uvrstila na 5. mesto, Škocjan na 7. in Dolenjske Toplice na 9. mesto. Največja življenjska moč je v občini Ivančna Gorica, sledi Gorenja vas – Poljane.

Škocjan je tudi občina, kjer je največ mlajših občanov, uvršča se na 4. mesto (povprečna starost je 39,3 leta). Osilnica in Kostel sta na 7. in 8. mestu.

Med občinami z največjimi deleži bolj izobraženih med prvimi petimi ni nobene občine iz naše regije. Na prvem mestu je Ljubljana, kjer je 22,1 odstotka bolj izobraženih, ali vsak četrti do peti.

Tudi po kazalniku prirast občanov med prvih pet ni nobene občine iz naše regije.

Med 212 občinami tudi ni nobene iz naše regije, ki bi se uvrstila med prvih 10 po kriteriju najbolj urejene infrastrukture. Prvih deset je: Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Vodice, Škofljica, Domžale, Preddvor, Brezovica, Medvode, Radovljica in Log – Dragomer.

Med 212 občinami tudi ni nobene iz naše regije, ki bi se uvrstila med prvih pet po kriteriju izdana gradbena dovoljenja. Prvih pet je: Lukovica, Preddvor, Vodice, Dol pri Ljubljani in Škofljica.

Med 212 občinami tudi ni nobene iz naše regije, ki bi se uvrstila med prvih pet po deležu novih stanovanj, grajenih po letu 2005. Prvih 10 je: Komenda, Škofljica, Dol pri Ljubljani, Benedikt, Rače – Fram, Borovnica, Brezovica, Vodice, Tabor in Duplek.

Med 212 občinami tudi ni nobene iz naše regije, ki bi se uvrstila med prvih 10 najbolj zdravih občin. To so: Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljane in Žiri, Log – Dragomer, Vodice, Miren – Kostanjevica, Tolmin, Trzin, Škofja Loka in Cerklje na Gorenjskem.

Imamo pa občine, ki so se uvrstile na prva mesta po stopnji kriminalitete. Največ kriminalitete je v občinah: Ljubljana, Trzin, Ankaran, Lukovica, Piran, Kočevje, Novo mesto, Mirna Peč, Maribor in Mirna.

Uvrstitev naših občin na lestvici:

Uvrstitev
Občina v Jugovzhodni Sloveniji
22 Trebnje
27 Novo mesto
32 Ribnica
35 Šentrupert
43 Mirna
55 Dolenjske Toplice
70 Šentjernej
84 Šmarješke Toplice
87 Sodražica
106 Žužemberk
114 Mokronog – Trebelno
130 Mirna Peč
135 Straža
142 Loški Potok
174 Kostel
179 Semič
187 Metlika
190 Kočevje
193 Črnomelj
211 Osilnica

Med regijami se najbolje živi na Gorenjskem, kjer je na prvem mestu občina Cerklje na Gorenjskem, med prvimi 50 top občinami jih je 12 z gorenjske regije. Na drugem mestu je osrednjeslovenska regija, kjer je Komenda na 3. mestu, med prvih 50 jih je 17 iz osrednjeslovenske. Sledijo goriška regija, obalno-kraška, primorsko-notranjska, koroška, savinjska, jugovzhodna Slovenija, zasavska, podravska, posavska in pomurska regija.

J. M.