V Jelševniku odkrili bronasto skulpturo črne človeške ribice

(Foto: Občina Črnomelj)

Ob izviru Jelševniščice pri izletniški kmetiji Zupančič v Jelševniku pri Črnomlju so včeraj odkrili bronasto skulpturo endemične črne človeške ribice. Skulptura je postavljena na vhodu na območje Izletniške kmetije Zupančič.

Območje pri Izletniški kmetiji Zupančič je tudi edini kraj, kjer je črno človeško ribico mogoče opazovati v naravi. Za nemoten način opazovanja jamske dvoživke so že lani uredili dostopno pot in prenovili opazovalni šotor, kjer je omogočeno opazovanje s pomočjo IR-tehnologije.

Trenutno poteka druga faza projekta, kjer zaključujejo interpretacije in animacije, ki bodo nameščene v na novo urejeni informativni sobi in bodo namenjene predstavitvi črne človeške ribice in podzemskega življenjskega prostora.

Temu bodo sledili dogodki izobraževanja in osveščanja javnosti, ki bodo usmerjeni na naslednje ciljne skupine: učenci osnovnih in srednjih šol (v sklopu  naravoslovnih dni),  lokalno prebivalstvo v zaledju izvira Jelševnik, strokovna javnost (vodarji, kmetijci, gozdarji, ribiči), nevladne organizacije, mnenjski voditelji in deležniki lokalne politike, občine s podobno problematiko.

(foto: Občina Črnomelj)

Z občine Črnomelj so sporočili, da je skulptura stala 6600 evrov, od tega je 1320 evrov plačala občina, ostalo je sofinancirano z evropskimi sredstvi. Skulpturo je izdelal akademski kipar Boštjan Kavčič.

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotografij z včerajšnjega odkritja skulpture:

Kipar Boštjan Kavčič in črnomaljski župan Andrej Kavšek (foto: Občina Črnomelj)

C. R.