V javnih službah na voljo 46 novih delovnih mest

(vir: pixabay.com)

V javnem sektorju na območju jugovzhodne Slovenije je trenutno na voljo 46 novih delovnih mest. Največje povpraševanje je po kadrih v šolstvu, nekaj tudi v vrtcih, pa tudi zdravstvu. Večina mest je na območjih Dolenjske in Bele krajine. Med razpisi pa izstopa razpis nevladne organizacije (NVO) Slovenska filantropija, ki za center v Metliki išče koordinatorja projekta.

Objavljeni razpisi za delovna mesta so naslednji:

 • Osnovna šola Center, Novo mesto: učitelj fizike in matematike
 • Osnovna šola Toneta Pavčka Novo mesto: učitelj glasbene umetnosti
 • Osnovna šola Vinica: učitelj hrvaščine
 • Osnovna šola Otočec: učitelj matematike
 • Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert: učitelj predmetnega pouka (tehnika in tehnologija, naravoslovje)
 • Osnovna šola Stari trg ob Kolpi: učitelj predmetnega pouka – matematike in računalnikar org. inf. dej.
 • Osnovna šola Stari trg ob Kolpi: učitelj športa
 • Osnovna šola Stari trg ob Kolpi: vzgojitelj predšolskih otrok
 • Osnovna šola Šmihel: učitelj v podaljšanem bivanju
 • Osnovna šola Frana Metelka Škocjan: učitelj v podaljšanem bivanju
 • Osnovna šola Frana Metelka Škocjan: učitelj za dodatno strokovno pomoč
 • Osnovna šola Frana Metelka Škocjan: čistilec/čistilka
 • Osnovna šola Grm, Novo mesto: učitelj v podaljšanem bivanju in za dodatno strokovno pomoč
 • Osnovna šola Brusnice: učitelj v podaljšanem bivanju
 • Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto: prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike – učitelj predmetnega pouka
 • Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj: profesor razrednega pouka
 • Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj: profesor/ica razrednega pouka
 • Osnovna šola Mirna, posebni oddelki: profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike
 • Osnovna šola Mirna: vzgojitelj predšolskih otrok (2 razpisa)
 • Osnovna šola Veliki Gaber: svetovalni delavec
 • Osnovna šola Toneta Pavčka Novo mesto: gospodinjec
 • Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma: čistilka/čistilec
 • Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma: delavec v kmetijstvu
 • Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma: vzgojitelj v dijaškem in študentskem domu
 • Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma: učitelj družboslovnih predmetov
 • Dom starejših občanov Trebnje: bolničar – negovalec (3 razpisi)
 • Dom starejših občanov Trebnje: fizioterapevt – pripravnik
 • Javni sklad RS za kulturne dejavnosti: koordinator območne izpostave
 • Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto: direktor javnega zavoda
 • Vrtec Pedenjped Novo mesto: logoped
 • Vrtec Pedenjped Novo mesto: specialni pedagog
 • Vrtec Pedenjped Novo mesto: vzgojitelj za DSP
 • Fakulteta za ekonomijo in informatiko Novo mesto: natakar
 • Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Trebnje: vzgojitelj v razvojnem oddelku
 • Zavod za gozdove, Novo mesto: revirni gozdar (2 razpisa)
 • Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod, Ribnica: varuh
 • Razvojni center Novo mesto (RC): vodja projektov
 • Ljudska univerza Kočevje: samostojni strokovni delavec
 • Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva: koordinator projekta večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine – Metlika
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist PPD2
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravstveni tehnik/srenja medicinska sestra – pripravnik

Objava razpisov za delovna mesta prek Zavoda RS za zaposlovanje je za javni sektor obvezna.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje na dan 23. 8. 2018.

C. R.