V javnem sektorju in javnih podjetjih 29 razpisov za delovna mesta

Na območju jugovzhodne Slovenije, ki jo pokrivamo, je trenutno odprtih 28 razpisov za delovna mesta. Zaposlujejo v nekaterih osnovnih šolah in občinskih upravah, veliko kadra iščejo predvsem v zdravstvu. Generalštab Slovenske vojske z razpisom išče večje število vojakov, Policija pa ima objavljen razpis za večje število policistov – nadzornikov državne meje.

Novo mesto: 10 razpisov

 • Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto: čistilka
 • Mestna občina Novo mesto: pravnik – pripravnik
 • Osnovna šola Šmihel: profesor angleškega jezika
 • Komunala Novo mesto: projektant
 • Osnovna šola Vavta vas, Vrtec pri OŠ: vzgojitelj predšolskih otrok
 • Zdravstveni dom Novo mesto: diplomirani fizioterapevt
 • Zdravstveni dom Novo mesto: doktor dentalne medicine
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik brez specializacije/po opravljenem pripravništvu
 • Zdravstveni dom Novo mesto: diplomirani fizioterapevt
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: zdravnik specialist za področje anesteziologije

Metlika: 6 razpisov

 • Osnovna šola Metlika: čistilka
 • Komunala Metlika: komunalni delavec
 • Komunala Metlika: komunalni delavec/vodovodar
 • Zdravstveni dom Metlika: računovodja
 • Zdravstveni dom Metlika: srednja medicinska sestra v ambulanti – pripravnik
 • Zdravstveni dom Metlika: srednja medicinska sestra v urgentni ambulanti

Črnomelj: 4 razpisi

 • RIC Črnomelj: področni svetovalec
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist PPD2
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist pediater
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije

Trebnje in okolica: 4 razpisi

 • Zdravstveni dom Trebnje: diplomirani fizioterapevt
 • Občina Šentrupert: strokovni sodelavec
 • Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, zapori Dob: višji svetovalec za pravne zadeve in izvrševanje kazni
 • Zavod za trajnostni razvoj temeniške in mirnske doline: vodja športnega bara Trebnje

Drugo: 4 razpisi

 • Občina Kostel: direktor občinske uprave
 • Zdravstveni dom Ribnica: logoped
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Novo mesto: inšpektor za okolje (določen čas)
 • Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske: vojaki

Se želite zaposliti kot policist – nadzornik državne meje?

Prijavite se lahko na nov razpis za kandidate za policiste.

Kandidati, ki so vloge posredovali do 13. aprila 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi predvidoma v prvi polovici septembra 2018. Kandidati, ki bodo vloge posredovali med 14. aprilom in 31. julijem 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, pa bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi predvidoma v prvi polovici januarja 2019.

Izbrane kandidate čaka najprej 6-mesečno usposabljanje za varovanje schengenske meje in varovanje objektov. Če ga bodo uspešno opravili, se bodo lahko zaposlili za nedoločen čas, in sicer na območju policijskih uprav Koper, Novo mesto, Kranj, Maribor in Ljubljana.

Vir: Policija in Zavod RS za zaposlovanje na dan 20. april 2018.

C. R.; foto: pixabay.dom