V Dolenjskih Toplicah bistveno več raka in povišanega krvnega tlaka

Dolenjske Toplice

Razvoj Dolenjskih Toplic so zaznamovali predvsem vrelci termalne vode, ki so kraju in okolici dali poseben pečat. Soočajo se tudi z radioaktivnim plinom radonom, ki med drugim povzroča tudi pljučnega raka. Zadnji podatki o zdravju občanov pri tem kažejo, da je tudi tega več kot drugje. Hkrati je v občini bistveno več obolelih zaradi novo odkritih drugih primerov raka, bistveno nad povprečjem so tudi odkriti novi primeri raka debelega črevesja in danke. Zelo veliko je tudi prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka.

Občina Dolenjske Toplice je ne glede na to, da se nahaja na strateško zanimivi lokaciji, za desetino manj razvita od povprečja v državi. Prirast prebivalstva je pozitiven, tudi stopnja delovne aktivnosti je precej višja od slovenskega povprečja.

Višja od povprečja pa je tudi bolniška odsotnost. Če je ta v Sloveniji 14,4 delovna dneva v letu, je bolniške v Dolenjskih Toplicah več, in sicer je vsak delovno aktivni prebivalec letno na bolniški 15,9 dneva.

Astme pri otrocih in mladostnikih v občini skoraj ne poznajo. Manj je tudi bolezni, neposredno pripisljive alkoholu. Več od povprečja pa je število prejemnikov zdravil sladkorne bolezni. V Sloveniji ta zdravila jemlje približno vsak 20. prebivalec, v občini je to približno vsak 17. Hkrati pa je več obolelih zaradi povišanega krvnega tlaka, zdravila jemlje skoraj vsak tretji občan. Večje od povprečja je tudi število prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi. Posledično je v občini manj srčne in možganske kapi.

Skrb vzbujajoči pa so podatki o odkritih novih primerih raka. Tega je kar za 21 odstotkov več kot v Sloveniji. Dodatno skrb vzbujajo tudi podatki o novih primerih raka debelega črevesja in danke, tega je kar za 57 odstotkov več od povprečja v državi. Za 7 odstotkov več od povprečja je tudi novih primerov pljučnega raka. Novih primerov raka dojke pa je za 5 odstotkov več od povprečja v državi.

Splošna umrljivost je sicer nižja od povprečja, umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja pa je glede na povprečje skoraj prepolovljena. Zaradi raka vseh vrst v občini pa v občini umre približno toliko oseb kot v državi.

V občini je tudi več smrti zaradi samomorov. Povprečje v državi je 20,1 tovrstnih smrti na 100 tisoč prebivalec, v občini Dolenjske Toplice pa je ta kazalnik 23,4 na 100 tisoč prebivalcev.

Telesni fitnes otrok je nad povprečjem, takšna pa je tudi prekomerna prehranjenost otrok. V občini je v povprečju prekomerno prehranjen vsak tretji do četrti otrok (slovensko povprečje je vsak četrti).

Pozitivno pa je, da se je v zadnjem koledarskem letu v občini zgodilo manj prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji. V Sloveniji vinjeni vozniki povzročijo vsako enajsto nesrečo, v občini je to vsaka 13. nesreča. Hkrati podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da si zobe redno dvakrat dnevno umiva manj starejših od 24 let kot v Sloveniji. V Dolenjskih Toplicah je takšnih je 57,3 odstotka (slovensko povprečje je 64,3 odstotka).

Vir: nijz.si

A. L.