V Črnomlju je brezposelnost za 41 odstotkov višja od povprečja v državi

Bela krajina

Ob koncu leta 2017 je bilo v Beli krajini 1.542 brezposelnih oseb, vsak deseti med njimi ima končano višjo, visokošolsko ali višjo izobrazbo. Največ izobraženih brezposelnih je v občini Črnomelj. Tudi stopnja brezposelnosti je najvišja  v Črnomlju, sledita Metlika in Semič. V občini Črnomelj je bila brezposelnost celo za 41,1 % nad slovenskim povprečjem. Nadalje je v Črnomlju in Metliki največja brezposelnost v starostni skupini 30 do 49 let (skoraj tretjina vseh), v Semiču pa je največ brezposelnih starih 55 let ali več, kar pomeni, da so pred upokojitvijo.

V najbolj produktivnem življenjskem obdobju (v starosti od 30 do 49 let) sta v Beli krajini 502 brezposelna ali 32,55 % vseh prijavljenih na zavodu.

Ob koncu leta 2017 je bila stopnja brezposelnosti v Sloveniji 9,0 %. Podatki za belokranjske občine pa kažejo, da je bila brezposelnost v vseh treh občinah nad tem povprečjem. Največja je bila v občini Črnomelj, kjer je bila brezposelnost za kar 41,1 % nad slovenskim povprečjem. V Metliki je bilo 30 % (slaba tretjina) več brezposelnih, v občini Semič pa je bilo teh za 21,1 % (dobro petino) več kot v državi.

Brezposelnost v Beli krajini, po občinah

Občina Število brezposelnih Stopnja brezposelnosti
Črnomelj 874 12,7 % oz. 41,1 % nad povprečjem
Metlika 467 11,7 % oz. 30,0 % nad povprečjem
Semič 201 10,9 % oz. 21,1 % nad povprečjem

Skupaj:          1.542 brezposelnih

Stopnja brezposelnosti v državi ob koncu decembra 2017 je bila 9,0 %. V občini Črnomelj je bila brezposelnost za 3,7 odstotne točke višja od državnega povprečja, to je 41,1 % nad povprečjem. V Metliki je bila stopnja višja za 2,7 odstotne točke oziroma 30 % nad povprečjem, v Semiču pa je bila brezposelnost višja za 1,9 odstotne točke oziroma 21,1 % nad državnim povprečjem.

Glede na spol je v Črnomlju število brezposelnih enako tako med moškimi kot ženskami, v Metliki je brezposelnost višja med moškimi, v Semiču pa je brezposelnih več žensk.

Podatki glede na spol kažejo naslednjo sliko:

Občina Moški Ženske
Črnomelj 438 436
Metlika 260 207
Semič  97 104

Vsak deseti brezposelni z višjo, visoko in višjo izobrazbo

Število brezposelnih glede na doseženo izobrazbo kaže, da ima 47,6 % brez brezposelnih (slaba polovica) končano osnovno šolo ali manj. Četrtina iskalcev zaposlitve ima poklicno izobrazbo, 17 % končano srednjo šolo in 10,4 % višje, visoko, univerzitetno ali višjo izobrazbo.

Brezposelnost glede na izobrazbo: 

Občina Osnovna šola ali manj Nižje, srednje poklicno izob. srednja šola višje in visokošolsko izobraženi ali več
Črnomelj 423 224 143 84
Metlika 212 114  86 55
Semič  99  47  33 22

Skupaj:       734                    385                         262             161

V Črnomlju in Metliki največ brezposelnih v starosti od 30 do 49 let

Podatki o brezposelnosti pa nadalje kažejo, da je v Črnomlju največ brezposelnih:

 • v starosti do 24 let:                      102
 • v starosti od 24 do 29 let:              80
 • v starosti od 30 do 49 let:             271  oz. 31 % vseh brezposelnih
 • v starosti od 50 do 54 let:             125
 • v starostni od 55 let in več:           254

To pomeni, da je najvišja brezposelnost v starosti od 30 do 49 let.

Za občino Metlika je stanje brezposelnosti glede na starost iskalcev zaposlitve naslednja:

 • v starosti do 24 let:                       64
 • v starosti od 24 do 29 let:              66
 • v starosti od 30 do 49 let:             170 oz. 36,4 % vseh brezposelnih
 • v starosti od 50 do 54 let:               59
 • v starostni od 55 let in več:           108

Tudi v občini Metlika je največ brezposelnih v starosti od 30 do 49 let.

Občina Semič:

 • v starosti do 24 let:                       20
 • v starosti od 24 do 29 let:              23
 • v starosti od 30 do 49 let:              61 oz. 30,3 % vseh brezposelnih
 • v starosti od 50 do 54 let:              26
 • v starosti od 55 let in več:              71 oz. 35,3 % vseh brezposelnih

Za Semič pa podatki kažejo, da je največ brezposelnih v starosti od 55 let in več.

Podatki o brezposelnih osebah v Beli krajini niso spodbudni. Skrb vzbujajoče je, da je v občinah Črnomelj in Metlika največ brezposelnih v starosti od 30 do 49 let, pa tudi, da ima 161 brezposelnih (približno vsak deseti brezposelni) v Beli krajini končano višjo, visokošolsko ali še višjo izobrazbo. Več kot polovica teh prebiva v občini Črnomelj.

Vir podatkov je Zavod RS za zaposlovanje, za leto 2017. To so tudi zadnje objavljeni primerljivi podatki, ki jih je zavod objavil kot celoto.

J. M.