V Črmošnjicah odprli obnovljeno cesto in most čez Težko vodo

Cesta v Črmošnjicah pri Stopičah (vir: MO NM)

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik sveta Krajevne skupnosti Stopiče Janez Murn sta s prerezom traku namenu predala obnovljeno cesto v Črmošnjicah pri Stopičah.

Skoraj 500-metrski odsek od odcepa za Šentjošt proti državni cesti poleg prenovljenega cestišča nadgrajujeta nov pločnik in javna razsvetljava, dobrodošla pridobitev je tudi rekonstruiran in razširjen most čez Težko vodo.

Rekonstrukcija prometno obremenjene ceste v vrednosti dobrih 770 tisoč evrov bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti na tem območju, z njo bo urejena tudi varna šolska pot.

Kot je izpostavil župan Gregor Macedoni, z odprtjem ceste v Črmošnjicah pri Stopičah v Mestni občini Novo mesto nadaljujejo infrastrukturni razvoj krajev izven mesta, z načrtnim urejanjem prometne infrastrukture pa razbremenjujejo cestna vozlišča v primestnih središčih in skrbijo za varne povezave med mestom in predmestjem.

Novo mesto in Stopiče bo v prihodnje povezovala večnamenska pot za kolesarje in pešce z dvema novima brvema čez Težko vodo, prečkala pa bo tudi Črmošnjice in se nadaljevala proti Metliki. V bližini naselja je v okviru izgradnje 3. razvojne osi v načrtu še celovita ureditev križišča državne in občinske ceste v smeri Stopič, ki bo po prenovi urejeno z varnimi prehodi in površinami za pešce.

Prerez traku v Črmošnjicah pri Stopičah. Župan Gregor Macedoni in predsednik KS Stopiče Janez Murn. (vir: MO NM)

M. D.