V četrtek dan brezplačne pravne pomoči v odvetniških pisarnah

(vir: arhiv)

Slovenski odvetniki bodo v četrtek, 19. decembra 2019, nudili brezplačno (pro bono) pravno pomoč v odvetniških pisarnah. Pravna pomoč se bo izvajala predvsem ustno, bodisi v pisarni, bodisi po telefonu, po predhodni najavi zainteresiranega državljana.

Odvetniki želijo s tem pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga njihovih pisarn.

Zaradi organiziranosti odvetniških pisarn predlagajo, da kontaktirate izbranega odvetnika oziroma odvetnico in se najavite – sklicujte se na dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Predlagajo tudi, da vnaprej dostavite morebitno dokumentacijo in svoj opis problema.

Odvetniki bodo na ta dan predvsem posredovali splošne informacije o problemu oz. sporu in pojasnili pravne možnosti, ki jih v posameznem primeru omogočata zakonodaja in sodna praksa.

Na Dolenjskem in v Beli krajini bodo na voljo naslednji odvetniki:

Odvetniki bodo brezplačno pravno pomoč nudili tudi v prostorih naslednjih lokalnih skupnosti, ki so pristopile k tej akciji:

  • Mestna občina Ljubljana, v glavni sejni sobi Magistrata (Mestni trg 1, Ljubljana), od 9. do 17. ure;
  • Mestna občina Nova Gorica, v mestni hiši (Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica), od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

V Ljubljani se bo pro bono pravna pomoč izvajala tudi na stacioniranih avtobusih na Vodnikovem trgu v centru Ljubljane in na Preglovem trgu na Fužinah, v času od 9. do 17. ure.

Pravna pomoč v navedenih prostorih lokalnih skupnosti in na stacionarnih avtobusih se bo izvajala ustno, brez predhodne najave.

Že po lanski objavi tovrstnega brezplačnega dne slovenskega odvetništva smo v uredništvu prejeli veliko vprašanj, zato letos to še posebej objavljamo. Ugotavljali smo, da pravno pomoč potrebujejo številni, mnogi pa tega ne morejo plačati.

Vir: Dan odvetniške pravne pomoči

C. R.