Ustreznost Krke in Kolpe za kopanje

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Na območju Broda v Novem mestu je Krka slabe kakovosti, zato kopanje odsvetujejo. Na ostalih mestih je voda ustrezna, kljub temu so objavili več priporočil in opozoril. Iz Kolpe so vzorce vzeli le na dveh mestih, in sicer v Križevski vasi in Želebeju, to je v metliškem delu.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek v Novem mestu, je pripravil poročilo o primernosti Krke in Kolpe za kopanje. Vzorčenje so izvedli 19. in 20. junija. Zaradi neustreznega mikrobiološkega rezultata so 2. julija 2019 odvzem na odvzemnem mestu Brod na reki Krki ponovili.

Vzorčenje so opravili na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa zajeta v t. i. državne analize (monitoring).

Opravili so terenske, mikrobiološke in kemične analize. V okviru mikrobioloških preiskav so določali najverjetnejše število Escherichia coli in intestinalnih enterokokov. V okviru sanitarno-kemične analize pa so ugotavljali barvo vode, prisotnost amonija, nitratov, fosfatov, anionskih detergentov, mineralnih olj in fenolnih snovi.

Rezultati analiz so pokazali, da sta vodi v Kolpi in Krki odlične kakovosti in primerni za kopanje.

Izjema je le Krka v delu Brod, kjer je voda slabe kakovosti, mikrobiološka sprejemljivost pa ni ustrezna. To pomeni, da je v vodi povečano število bakterij Escherichia coli in intestinalnih enterokokov.

Brod pa je kraj, kjer se iztekajo tudi izcedne vode iz pogorišča Ekosistemi v Zalogu. Voda na tem mestu je bila neustrezna tudi lani.

Dodajmo, da bodo po zadnjih podatkih ožgane odpadke iz Zaloga začeli predvidoma odvažati šele konec julija, izbrani izvajalec, tj. Kostak Krško, pa ima čas za to do sredine oktobra 2019.

Vzorce vode reke Krke so odvzeli na naslednjih mestih: Loka – Novo mesto, Brod, kamp Otočec, Mačkovec – Termotehnika, Soteska – nad jezom, Kariče, Kostanjevica, Dobrava – pod mostom, Brod v Podbočju – nad mostom, Cerklje ob Krki, Velike Malence, Velike Malence ŠRC Grič.

Vzorce vode v reki Kolpa pa so vzeli le na dveh mestih, in sicer: v Križevski vasi (kamp) in v Želebeju (nad jezom). Voda je ustrezna za kopanje.

Kljub ugotovljeni ustreznosti voda za kopanje, razen na Brodu, je laboratorij navedel več priporočil in opozoril, kot so:

  • vode ne smemo uporabljati za pitje ali pripravo hrane,
  • med kopanjem se moramo izogibati požiranju vode, še posebno to velja za otroke,
  • po kopanju priporočajo prhanje z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Vir: Krka in Kolpa

C. R.