Uspešen dan tako za Policijski sindikat Slovenije kot vladno pogajalsko skupino

Vodja vladne pogajalske skupine Franc Kangler in predsednik PSS Rok Cvetko v času izjave za javnost

Vladna pogajalska skupina se je danes prvič sestala s Stavkovnim odborom Policijskega sindikata Slovenije (PSS). Na sestanku so sprejeli pet sklepov za nadaljevanje pogajanj.

Na izjavi za javnost po srečanju sta vodja vladne pogajalske skupine državni sekretar Franc Kangler in predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS) Rok Cvetko predstavila sklepe današnjega sestanka.

Kot je povedal državni sekretar Franc Kangler, je “uspešen dan tako za PSS kot za pogajalsko skupino. Sprejeli smo pet sklepov, pet izhodišč za nadaljnja pogajanja. Ocenjujem, da lahko vsa izhodišča in vsebinska vprašanja s Stavkovnim odborom PSS zaključimo v roku 14 dni”.

V sprejetih sklepih obe strani ugotavljata, da je vzpostavljen socialni dialog in da obstaja obojestranski interes, da se stavkovne zahteve razrešijo v najkrajšem času.

Vladna pogajalska skupina se je obvezala, da bo Ministrstvo za notranje zadeve Vladi predlagalo, da se projekt Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij izvaja še od 1. januarja do 31. marca 2021.

Vladna pogajalska izhodišča in izvajanje tega projekta omogočajo možnost mirnega reševanja spora med PSS in Ministrstvom za notranje zadeve ter Vlado.

PSS v času pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev začasno ne bo izvajal stavkovnih aktivnosti.

Odločitev o neizvajanju stavkovnih aktivnosti v času pogajanj sprejme Stavkovni odbor PSS in odločitev vladni pogajalski skupini sporoči najkasneje do 10. februarja 2021.

Sindikat policistov Slovenije (SPS) pozdravlja pomiritev strasti

Na to so se na družbenih omrežjih odzvali tudi v Sindikatu policistov Slovenije (SPS), ki ga vodi mag. Kristjan Mlekuš, Zapisali so:

“V Sindikatu policistov Slovenije pozdravljamo sprejetje sklepov, ki so bili v izjavi za javnost posredovani po sestanku pogajalskih strani Vlade in Policijskega sindikata.

Ugotavljamo, da sprejeti sklepi v celoti sledijo pobudam SPS, ki smo jih javno predstavili že na 40. nujni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora dne 22.1.2021 ter v pobudi št. 3278/GD-17/2021/1 z dne 1.2.2021.

V SPS pozdravljamo napoved umiritve strasti, saj vseskozi poudarjamo, da je stavka kot skrajna oblika sindikalnega delovanja v tem trenutku neprimerna in nepotrebna, saj je ves čas socialni dialog tekel korektno in v smeri rešitve nastale situacije.

Predvsem pozdravljamo dejstvo, da sta obe strani v konfliktu sprejeli pobudo SPS k reševanju odprtih vprašanj z dialogom ter nadaljevanje projekta Varovanje schengenske meje in obvladovanje ilegalnih migracij. V SPS namreč ocenjujemo in vseskozi poudarjamo, da zaradi nastalega konflikta, ki je bil povsem nepotreben, zaposleni ne smejo trpeti posledic.

Verjamemo, da bomo socialni partnerji v konstruktivnem dialogu pravočasno našli ustrezno rešitev!”

Prvi sestanek vladne pogajalske skupine in Stavkovnega odbora Policijskega sindikata Slovenije (PSS)

M. D.