Upokojenci najmanj dobili pod levimi vladami in zdaj se dogaja enako

Poslanka Karmen Furman: "Iz tega grafa je razvidno, da so ljudje najmanj dobili pod levimi vladami in sedaj se dogaja enako. Le obljube na obljube in zavajanja obenem."

Koalicija (Svoboda, SD, Levica) je zavrnila vse predloge za reševanje in izboljšanje gmotnega položaja slovenskih upokojenk in upokojenk. Na včerajšnji seji so se sprenevedali, da za upokojence ni denarja. Hkrati so ignorirali vsa opozorila, da se pokojnine v času njihove vlade (v zadnjem letu) zaradi nenormalno visoke inflacije v državi (ta je nad povprečjem držav EU) realno znižujejo.

Problematiko so obravnavali na zahtevo Slovenske demokratske stranke, ki je pripravila tudi več predlogov za izboljšanje stanja upokojencev.

V SDS so poudarili, da koaliciji s priporočili ponujajo roko in upajo, da bo prevladam razum, ne politično preigravanje. V stiski so ljudje, ki so s svojim delom gradili Slovenijo, vzdrževali sistem in vplačevali v pokojninsko blagajno, danes pa od vlade pozabljeni živijo pod pragom revščine.

Pod to vlado se upokojencem vse bolj slabša njihov gmotni položaj. Kar 46 % odstotkov upokojencev ima svojo pokojnino nižjo od 800 evrov. Prag tveganja revščine pa trenutno znaša 827 evrov.

Ob trenutno 9,4-odstotni stopnji letne inflacije in 15,8-odstotni podražitvi hrane so se pokojnine redno uskladile zgolj za 5,2 %, na drugi strani pa so se socialni transferji dvignili za 10 %.

V SDS so zato pripravili predlog, naj vlada realizira 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse upokojence.

Janez Janša je v razpravi med drugim poudaril, da živimo v času, ko predsednik vlade izjavi, da ne živi od svoje plače, ki je 7000 evrov bruto in gre na srečanje upokojencev, kjer izjavi, da bodo novembra in decembra dobili 1,8 % posebnega dodatka, kar pomeni 12 evrov.

Smo v času, ko imamo v Sloveniji veliko zaposlenost, v času, ko stotine milijonov mečemo v energetska podjetja, v katerih se izplačujejo bogate nagrade, v času, ko se na vladnih ministrstvih pojavljajo novi razpisi za financiranje politkolesarstva itd. – v tem času pa ni denarja, da bi se pokojnine usklajevale z inflacijo?

Poslanka Karmen Furman pa je spomnila, da so upokojenci z najnižjimi pokojninami jeseni dobili 13 evrov dodatka. V februarju so se pokojnine redno uskladile v višini 5,2 %. Če bi bila narejena izredna uskladitev, bi bila 4,5 % plus 5,2 % redne uskladitve in bi danes imeli upokojenci višje pokojnine za 9,7%.

Spomnila je tudi, da so se pokojnine v letih 2020 in 2021 v času vlade Janeza Janše, ko je bila inflacija bistveno nižja in tudi precej nižja od povprečja v državah z evrom, zvišale za 4,7 oz. 4,9 %, kar je razvidno iz podatkov ZPIZ. Predstavila je tudi podatke o dvigih pokojnin v času posameznih vlad. Iz grafa je razvidno, da so ljudje najmanj dobili pod levimi vladami in sedaj se dogaja enako. “Le obljube na obljube in zavajanja obenem,” je dodala in nadaljevala:

“Da se danes hvalite, da bodo upokojenci za polno delovno dobo prejeli dvakratni dodatek v višini 12 eur, spoštovana koalicija, na ta način se delate norca iz ljudi, ki so si pokojnine zaslužili in si zaslužijo tudi dostojno življenje.”

“Dlje kot od obljub očitno ta vlade ne bo prišla, medtem ko za svoje privilegirane skupine najde milijone evrov v proračunu. Mi za upokojence zahtevamo le to, kar ste obljubljali.”

Prejemniki pokojnin, marec 2023
Znesek Štev. upokojencev
Do 200 evrov    2.411
Od 200,01 do 300 evrov    4.617
Od 300,01 do 400 evrov 26.022
Od 400,01 do 500 evrov 36.020
Od 500,01 do 600 evrov 39.637
Od 600,01 do 700 evrov 111.857
Od 700,01 do 800 evrov 69.421
Skupaj:  289.985
Podpis: Marca je kar 46 odstotkov vseh upokojencev prejelo starostno, delno, invalidsko, družinsko ali vdovsko pokojino, nižjo od 800,01 evra – nižjo od praga tveganja revščine, ki je pri 827 evrov.

 

V SDS so predlagali naslednje sklepe, koalicija jih je zavrnila:

  1. Vlada naj začne uresničevati obljube, ki se nanašajo na položaj upokojencev, zapisane v koalicijski pogodbi.
  2. Vlada naj sledi sklepu Sveta zavoda ZPIZ, ki vladi predlaga 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse upokojence in dodatno 1-odstotno uskladitev za upokojence upokojene do vključno 2011.
  3. Vlada naj najkasneje do 30. junija 2023 predstavi izhodišča za pokojninsko reformo.
  4. Vlada naj pripravi zakonski predlog, ki bo podlaga za dvig vseh pokojnin, in sicer še posebej za pokojnine do višine 1500 evrov.
  5. Vlada naj v izhodišča za pokojninsko reformo vključi tudi pravico upokojencev do 13. pokojnine in pravico do letnega dodatka.
  6. Najkasneje do 1. julija 2023 naj pripravi spremembe ureditve dostopa do varstvenega dodatka z odpravo obvezne izjave o premoženju otroka, ki potrjuje, da ne more preživljati starša.
  7. Najkasneje do 1. julija 2023 naj pripravi spremembe ureditve glede vdovske pokojnine.

M. D.