Ukrepi: Lov je dovoljen, ni pa dovoljeno druženje

V zadnjem obdobju je bilo veliko vprašanj, kako naj v času epidemije in poostrenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb poteka lovstvo. Te smo prejemali tudi v uredništvu. Nekateri so se celo pritoževali nad ukrepi in pričakovali, da bodo za lovce in njihova druženja veljale posebne izjeme. Vendar to ni mogoče, saj se tudi pri tovrstnih druženjih virus lahko nenadzorovano širi.

Virus se namreč prenaša povsod, kjer so ljudje in kjer prihaja do stikov med njimi, pri tem nista pomembna kraj in lokacija.

Na to opozarja tudi Lovska zveza Slovenije, ki je lovce tudi obvestila, da so bili opozorjeni na nekatere prijave, da v lovskih domovih in kočah prihaja do kršitev ukrepov vlade, ki prepovedujejo vsakršno zbiranje in združevanje ljudi.

Številne prijave o tem so prejeli tudi na Inšpekciji za lovstvo in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zato so z Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo včeraj sporočili, da na podlagi zakonodaje izvajajo nadzor nad področjem lovstva, povezanim z ukrepi in omejitvami glede covid-19.

Glede lova pa so navedli naslednje: Lov je dovoljen, tudi skupinski. Ni pa dovoljeno druženje in izvajanje lovskih aktivnosti pred in po lovu, kot so npr. druženja v lovskih kočah ali lovske aktivnosti (tradicionalne lovske šege, ki se izvajajo pred in po lovu).

Inšpektorat zato nadzoruje te lokacije in izvaja pooblastila s tega področja ter ukrepa, v kolikor gre za kršenje protikoronskih odlokov.

Lovec lahko izvaja lov samo v lovišču, kjer je član upravljavca lovišča, ne sme pa loviti v drugih krajih (loviščih), kjer ni član. Po navadi je to v domači regiji.

Inšpekcija za lovstvo in ribištvo bo v času trajanja razglasitve epidemije ter sprejetih ukrepov za zajezitev le-te in trajanja skupnih lovov, to je do 31. januarja 2021, izvajala poostren nadzor na tem področju.

M. D.