Redarstvo: U, ti packi v Črnomlju, ali pa je resnični problem raje kje drugje?

Temeljno vprašanje: Čemu je redarstvo v Beli krajini in Črnomlju, kot delu pokrajine, sploh potrebno?

Vir: Socialno omrežje Facebook.

Belokranjsko redarstvo, z dvema zaposlenima in enim vodjem, s sedežem v Črnomlju, je bilo lani zelo “produktivno” predvsem na območju Črnomlja. Napisali so 63 % več plačilnih nalogov kot leto pred tem in za to iztržili 23.359 evrov. Podatkov o lastnih stroških ne navajajo, po naših ocenah so bile zgolj plače vsaj dvakratni znesek iztržka. Imajo tudi dva avtomobila, enega prestižnega, Ford Mondea. In kje se največ vrtijo? Najraje tam, kjer ni parkirišč, pa bi jih občine morale zagotoviti. Največji “problem” je torej v Črnomlju, kjer je tudi največ glob.

Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine deluje za vse tri občine skupaj, sedež imajo v Črnomlju, odgovorni pa so direktorjem občinskih uprav in županom. Iz poročila, ki so ga pripravili za belokranjske občinske svete, je razvidno, da so lani izdali 831 plačilnih nalogov oziroma 63 % več kot leta 2015. Izdali so manj opozoril in še manj ustnih odredb. Pisali so predvsem kazni.

Skoraj 80 % nalogov v Črnomlju

Daleč največ plačilnih nalogov so izdali v Črnomlju, kar 79,9 % vseh. V Metliki so izdali 145 nalogov, v Semiču pa le 24. Ali to pomeni, da so prebivalci Črnomlja tako neodgovorni in parkirajo povsod, kjer se jim zazdi? Malo verjetno. Razlogi so nedvomno drugje: bodisi v poostrenem nadzoru v samem Črnomlju, bodisi v kroničnem pomanjkanju parkirišč, kar ni nič novega.

Na območju Kolpe le 8 “listkov”

Redarji so zadolženi tudi za nadzor parkiranja tudi ob reki Kolpi. Ampak, tu so lani, v celem letu, izdali samo 8 plačilnih nalogov (v letu 2015 je bilo teh 94). Kot razlog za lanski “uspeh” so navedli “slabo vreme in manj turistov na območju Kolpe”.

In kje so najbolj globili? V Črnomlju, se ve!

V Črnomlju pri parkiranju na avtobusnem parkirišču (v Metliki in Semiču menda sploh ne parkirajo na teh mestih, saj ni bilo nobenega naloga). Sledi parkiranje na pločniku, kjer so spet najbolj “pridni” v Črnomlju (bilo je 56 glob), v Metliki je bilo tega 17 in le 2 naloga sta bila napisana v Semiču.

Drugače je pri globah zaradi neupoštevanja prometne signalizacije. Tu so spet najbolj “disciplinirani” v Semiču, kjer sta bili le 2 globi, v Metliki je bilo tega največ, 79, v Črnomlju pa 31. No, vsaj tu se je izkazal Črnomelj. V bistvu pa slednje pove, da Črnomaljci zelo spoštujejo predpise. Povsod, kjer je to možno. Pri parkiranju to pač ni mogoče, saj z avtomobilom ni mogoče poleteti na streho zdravstvenega doma, šola ali vrtca.

Ustavljanje in parkiranje na križišču je bilo usodno za 16 voznikov v Črnomlju, 7 v Metliki in 1 v Semiču. Na prostoru za invalide spet najraje parkirajo v Črnomlju (17 glob), 6 so jih oglobili v Metliki in 1 v Semiču.

Parkiranja na prehodu za pešce je bilo spet največ v Črnomlju (17), 13 v Metliki in 2 v Semiču. Ustavljanje in parkiranje v območju mirujočega prometa pa so globili očitno samo v Črnomlju. Napisali so 19 plačilnih nalogov, vse v Črnomlju. V Metliki in Semiču menda tega ne počnejo. Vsaj sodeč po redarstvu, ki ga vodi nekdanji policist in kriminalist Marjan Kastelic. Ampak, prehodi za pešce so tudi pred šolami, vrtci in zdravstvenim domom. Ker ni dovolj parkirišč, avtomobila pa tudi ni mogoče prenesti na streho ustanov, se začasno pač parkira na prehodu, edinem prostem mestu. In potem pridejo na vrsto Kastelčevi (ali čigavi koli že).

Kot je razvidno iz uvodne slike, pa tudi njihov Ford Fuision ne more poleteti na streho šole, vrtca ali zdravstvenega doma in medtem ko kasira, parkira kar na pločniku. Dvomimo sicer, da nato plačilni nalog napišejo tudi zase. Kako je z Ford Mondeom, pa zaenkrat ne vemo, saj menda v Črnomlju do zdaj večina niti vedela ni zanj.

In koliko so pobrali?

Za 810 prekrškov in s tem povezanih plačilnih nalogov jim je uspelo pobrati 23.359 evrov, še 1.080 evrov pa bi morali, vendar jih “kršitelji” niso plačali. Glede na moč pa je verjetno, da bodo vse izterjali. Skupno so tako za 810 prekrškov povprečno dobili po 30,17 evra na vsak napisani nalog.

V letu 2015 so napisali 510 plačilnih nalogov, prejeli so 15.750 evrov, neplačil je ostalo za 7.047 evra. Koliko je bilo tega plačanega oziroma izterjanega v letu 2016, v poročilu niso navedli. Glede na dostopne podatke pa je bil vsak napisan plačilni nalog v letu 2015 vreden 44,70 evra.

In koliko so nas trije redarji, ups, 2 in vodja, v letu 2016 stali?

Tega v poročilu za leto 2016 niso napisali.

Če izračunamo vsaj približno njihove plače, pa je bilo teh po naši oceni:

plača za vodjo vsaj 2.500 evrov bruto mesečno in plači za dva redarja po okrog 1.000 evrov za vsakega. Skupno torej 4.500 evrov mesečno samo za plače ali 54.000 evrov letno. K temu gredo seveda tudi vsi ostali materialni stroški. Med drugim tudi za dva osebna avtomobila, med katerimi lahko vsaj enega označimo za prestižnega.

Iz gradiva je namreč razvidno, da redarja in vodja pri svojem delu uporabljajo uniforme in dve službeni vozili: Ford Fuision in Ford Mondeo. Ni slabo. Posebno za Ford Mondeo, ki je v osnovi poslovna limuzina v cenovnem razponu od 25.30 do 33.350 evrov za novo vozilo.

Ne samo to, iz gradiva za 20. sejo občinskega sveta Občine Črnomelj je razvidno, da je bil v letu 2016 poseben poudarek “dan ugotavljanju ustreznosti parkirnih mest in samemu mirujočemu prometu na območju občine Črnomelj”.

Parkirišča v Črnomlju, ki so jim (in jim nedvomno še naprej) občinski redarji namenili posebno pozornost:

 1. Trg svobode (plačljiva parkirna mesta in 2 označena parkirišča za invalide),
 2. Na utrdbah štev. 22,
 3. Ul. Staneta Rozmana (enosmerno parkiranje ob vozišču),
 4. parkirišča ob Kolodvorski cesti (časovno omejeno parkiranje),
 5. v Ulici Mirana Jarca (dovoljeno za stanovalce),
 6. v Ulici Otona Zupančiča pri OŠ Mirana Jarca (časovno omejeno parkiranje),
 7. v Zadružni ulici pri ambulanti (2 parkirišči za invalide), pri Mercatorju in THG (3 parkirišča za invalide),
 8. pri Zdravstvenem domu na Delavski poti (1 parkirišče za invalide, 2 intervencijski poti),
 9. otroški vrtec na Čardaku,
 10. parkirišče pri cerkvi v Vojni vasi,
 11. parkirišče pri Domu starejših občanov (2 parkirišča za invalide) in
 12. parkirišče pri igriščih, vrtcu in Osnovni šoli Loka Črnomelj.

V izogib različnih dopisovanj, kot smo jih že navajeni od nekaterih, ki bi še dodatno pojasnjevali že vse pojasnjeno, dodajmo, da redarji seveda opravljajo še druga, zelo pomembna dela. Kaj in kako vse to poteka, pa naj oceni vsak sam.

Medtem pa po naših virih nekateri prebivalci samega centra mesta ne dobijo dovolilnice oziroma jim jo občina noče izdati. Navedeno pomeni, da morajo ti domačini v času ‘parkirnih’ ur premikati parkirne ure, saj v nasprotnem primeru dobijo kazen. Kljub vekratnim prošnjam teh prebivalcev, da se jim odobri dovolilnica, to s strani črnomaljske županje ni bilo slišano. Kaj to pomeni za prebivalce, ki si ne morejo privoščiti niti popoldanskega počitka v lastnem domu, da ne zamudijo poteka parkiranja, si lahko samo predstavljamo.

In še:  vrlo redarstvo dela samo v dopoldanski izmeni (od 7. do 16. ure), med prazniki in ob koncih tedna so prosti, ko očitno lahko počnemo, kar želimo. Parkiramo, kjer želimo. Obe službeni vozili takrat namreč počivata.

Razliko med pobranimi globami in sorazmerno visokimi stroški redarstva krijejo občine. Zato je verjetno na mestu priporočilo, naj namesto za neproduktivne zaposlitve vsaj katera od navedenih občin denar raje nameni za urejanje parkirišč v mestu. Bo več koristi in bistveno večja bo tudi varnost občanov. Iz poročila je očitno, da največje breme pade na črnomaljsko občino.

Vir: Gradivo za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj, maj 2017.

C. R.