Trimo: V davčne oaze nakazili preko 23,5 milijona evrov

Trimo Trebnje

Iz Trima Trebnje poročajo, da bo Maciej Radomski, glavni izvršni direktor podjetja Trimo, d. o. o., iz Poljske, z novim letom zapustil trebanjsko podjetje. Razlogi naj bi bili osebni. Do imenovanja novega direktorja bo podjetje vodil zdajšnji prokurist Jeffery Lee Grady iz Poljske. Direktor podjetja je tudi Alexander Karnovsky iz Nemčije, ki očitno to ostaja še naprej. Podjetje ima namreč dva direktorja in prokurista.

Trimo je od leta 2016 v lasti družbe European Architectural Systems S. A. R. L. s sedežem v Luksemburgu.

Ob zadnji novici o spremembah v vodstvu pa smo preverili, kje vse je bil oziroma je še Maciej Radomski. Poleg vodilnega v podjetju Trimo, d. o. o., je še vodilni v CBS Inštitutu, d. o. o., in član nadzornega sveta MSS, d. d. Ali bo zapustil tudi vodenje CBS Inštituta in odstopil z mesta nadzornega sveta MSS, iz Trima ne poročajo. Za njegovega pričakovanega naslednika, Jefferyja Leeja Gradyja, pa slovenske spletne baze kažejo, da je vodilni v podjetju Q-Air, d. o. o., prokurist v podjetju Trimo, d. o. o., in član nadzornega sveta Trimo MS, d. d.

Lastniku, prevzemniku, nakazali 22 milijonov evrov

Zanimiv podatek, ki smo ga še zasledili v spletni bazi Gvin.com, pa je, da je Trimo, d. o. o., 3. februarja 2017 na račun luksemburške družbe European Architectural SY s sedežem na naslovu Rue Guillaume Kroll 5, to je na račun družbe, ki je lastnica Trima, d. o. o., nakazalo kar 3.000.000 evrov. Spletne baze to zaznavajo kot nakazilo na bančne račune v davčne oaze. Luksemburg je namreč država, v kateri ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma se ti ne izvajajo v zadostni meri. Ob tem ni znano, kdo so tudi dejanski lastniki te luksemburške ustanove, ki ima v lasti Trimo in skupino podjetij v Trimovi lasti.

Februarsko 3-milijonsko nakazilo v Luksemburg pa ni bilo edino. Prvič je bilo na isti račun leta 2016 nakazanih 19.000.000 evrov (8. aprila 2016 je bilo nakazilo v višini 1 milijon evrov in 15. aprila 2016 še 18 milijonov evrov).

Nakazila podjetja Trimo, d. o. o., v države, ki so štete kot davčne oaze:

Država          Leto                Znesek

Turčija           2013            368.680 evrov

LR Kitajska     2013              36.517 evrov

BiH                2014           366.501 evrov

BiH                2015           713.525 evrov

Ciper             2015             99.900 evrov

Luksemburg   2016      19.000.000 evrov

Luksemburg   2017         3.000.000 evrov

    Skupaj:                   23.585.123 evrov

Opomba: Zajeti so prejemniki transakcij s sedežem v davčnih oazah ali transakcij na bančne račune v davčnih oazah (vir: Gvin.com).

Skupno je bilo od leta 2013 do letos na račune v davčne oaze nakazanih 23,58 milijona evrov. Od tega je bilo od aprila 2016 do februarja 2017 samo v Luksemburg (na račun ustanove, ki je prevzela Trimo) nakazanih točno 22.000.000 evrov.

(Vir: Gvin.com)

Kako razpredena je Trimova lastniška struktura, objavljamo v nadaljevanju.

Še galerija (za boljšo vidljivost):

Iz Trima sicer poročajo, da ima podjetje letos za dobro petino več naročil kot lani, Trimo pa je v boljšem poslovnem stanju kot pred nakupom. Lani so imeli zgolj v Trimu, d. o. o., skoraj 104 milijone evrov prihodkov in 3,96 milijona evrov dobička. Kot skupina podjetij, ki jih obvladuje Trimo, d. o. o., in kakor to kaže zgoraj objavljena grafika, pa so lani imeli 135,4 milijona evrov čistih prihodkov. Ob tem so lani prodali podjetji VSK in Akripol. Čisti dobiček na ravni skupine podjetij pa je bil 4,3 milijona evrov.

J. M.