Tretji najbogatejši Slovenci, težki 275 milijonov evrov

Iskra, PE Kondenzatorji Semič (vir: arhiv)

Revija Manager je tudi letos objavila lestvico 100 najbogatejših Slovencev. Na prvem mestu sta Samo in Iza Sia Login (njuno premoženje je ocenjeno na 689 milijonov evrov, Govoreči maček), na drugem mestu sta Sandi Češko in Livija Dolanc (355 milijonov evrov, Studio Moderna oz. Dormeo), na tretje mesto se je povzpela družina Šešok. Njihovo premoženje je ocenjeno na 275 milijonov evrov.

Premoženje družine Šešok se je v letu dni povečalo za 129 odstotkov, iz 120 milijonov v letu 2020 na 275 milijonov evrov v letu 2021. Iz 9. mesta najbogatejših v letu 2020 so se povzpeli na 3. mesto najbogatejših. (vir)

Za družino Šešok, ki obvladuje Skupino Iskra, katere del je tudi Iskra Semič, so v reviji Manager zapisali:

“Menedžerji Iskre s predsednikom uprave Dušanom Šešokom na čelu so leta 2006 prevzeli Iskro in najeta posojila potem poplačali iz Iskrinih sredstev.

Dušan Šešok (vir: arhiv)

V lastništvu sta naposled ostala le še Šešok in drugi član uprave Jože Godec. Leta 2015 je med vodilnima prišlo do spora, ki se je končal tako, da sta Šešokova sinova Klemen in Matija od nekdanjega člana uprave Jožeta Godca odkupila njegov 41,2-odstotni delež, nato pa še od nekaj manjšinskih delničarjev, skupaj 47 odstotkov Iskre.”

Nadalje navajajo, da je družina Šešok ustvarila dva stebra premoženja. Prvi steber je skupina Iskra, drugi steber pa so nepremičnine, “potem ko sta Marija in Klemen Šešok prodala dejavnost davčnega svetovanja, ki jo je prevzel donedavni manjšinski lastnik Taxgroupa Dušan Jeraj”.

Pojasnili so še nadaljnje povezave. “Krovni holding skupine je v Nemčiji in se imenuje Finadria.” Dušan Šešok je neposredno lastnik 53,4 odstotka Iskre, preostanek je v lasti holdinga Finadria v Nemčiji.

Matija Šešok (vir: arhiv)

Vrednost Finadrie so ocenili tako, da so ovrednotili njen znani portfelj. Poleg Klemna in Matije Šešoka sta solastnici nemškega holdinga še Matijeva žena Sabina Šešok Franko in Klemnova žena Mojca Zupan. Klemen in Matija imata sama v Sloveniji neposredno le še nekaj manjših naložb in deležev. Med drugim je Matija Šešok lastnik 45 odstotkov Taxgroupa, ki pa ne opravlja več davčnega svetovanja.

Skupina Iskra naj bi v letu 2021 ustvarila 190 milijonov evrov prihodkov od prodaje in okoli 18,5 milijona evrov čistega dobička. V to je všteto tudi letos prevzeto hrvaško podjetje Elka.

Klemen Šešok (vir: arhiv)

Za leto 2022 pa Skupina Iskra pričakuje skoraj podvojene prihodke in okoli 50-odstotno rast čistega dobička. V Managerju navajajo, da Iskra načrtuje še en prevzem, ki pa še ni znan.

Delež Dušana Šešoka v premoženju družine Šešok so ocenili na 150 milijonov evrov, skupno premoženje družine pa ovrednotili na 275 milijonov evrov, pri čemer je premoženje družine popravljeno za finančne obveznosti holdinga v Nemčiji.

“Predvidevamo sicer, da so ta posojila dale družbe v skupini,” so zapisali v reviji Manager.

Na koncu so še dodali:

Dušan Šešok pravi, da se z oceno strinja. “Za nami je uspešno leto 2020, leto 2021 pa je še uspešnejše.”

  • Vir: Podroben pregled in revija Manager v tiskani obliki, kjer je natančno predstavljenih vseh 100 najbogatejših Slovencev

J. M.