Trebnje: Začeli z dozidavo podružnične šole v Dolenji Nemški vasi in z energetsko prenovo stavbe CIK Trebnje

Začetek obnove in dozidave stavbe Podružnične šole v Dolnji Nemški vasi (vir: občina Trebnje)

Z občine Trebnje so sporočili, da se je začela rekonstrukcija in dozidava podružnične šole Dolenja Nemška vas, začeli so tudi z energetsko prenovo stavbe CIK Trebnje. Skupna vrednost del je 5,49 milijona evrov, od tega bodo prejeli 1,65 milijona evrov državnih in evropskih sredstev.

Za projekt šole v Dolenji Nemški vasi je vlada občini odobrila 1.404.915,01 evra, za energetsko prenovo stavbe CIK pa jim je odobrenih še 243.850,47 evra evropskih sredstev.

Podružnična šola: Adaptacija in dozidava 

Izvajalec del je GPI tehnika, ki je v tem tednu pričel s pripravljalnimi deli na gradbišču podružnične šole v Dolenji Nemški vasi. Del obstoječega objekta bo rekonstruiran, ohranjenih bo 5 matičnih učilnic, 2 kabineta in pripadajoči prostorov.

V dozidanem delu pa bo dodatno še 7 matičnih učilnic in 3 kabineti k matičnim učilnicam ter 2 specialni učilnici s pripadajočima kabinetoma.

Podružnična šola bo tako imela 12 učilnic, 2 specialni učilnici in 7 kabinetov. Vrednost gradbene pogodbe znaša 4.788.323,99 evra (z davkom na dodano vrednost).

Igrišči za nogomet in odbojko na mivki bosta ohranjeni. Dodatno bo urejeno igrišče za košarko, ki bo po izgradnji locirano poleg nogometnega igrišča. Severno od košarkarskega igrišča bo urejeno zunanje igrišče z igrali in zelenimi površinami. Zunanje igrišče se bo navezovalo na učilnice na prostem, ki bodo del matičnih učilnic v pritličju.

Gre za največji projekt občine Trebnje v zadnjih desetih letih in velik korak za rešitev prostorske stiske v matični osnovni šoli v Trebnjem.

 Energetska prenova stavbe CIK Trebnje

Občina je še objavila, da je v sodelovanju z upravljavcem CIK Trebnje z 10. januarjem 2022 pričela z izvedbo investicije Energetska prenova stavbe CIK Trebnje. Izvedbena dela bodo trajala predvidoma do 30. avgusta 2022.

Izbrani izvajalec del je GPI Tehnika, vrednost del pa znaša 702.293,54 evra (z DDV). Sofinanciranje investicije iz Kohezijskega sklada znaša 243.850,47 evra.

V času izvedbe investicijsko-vzdrževalnih del bodo dejavnosti na Centru za izobraževanje in kulturo, v Knjižnici Pavla Golie, Športnem parku in Parku likovnih samorastnikov potekale nemoteno, vendar pa bo zaradi izvedbe del prihajalo do občasnih spremenjenih režimov za vstop v stavbo in parkiranja okoli stavbe.

Za potrebe gradbišča bo ograjena neposredna okolica zgradbe in občasno deli parkirišča. Prilagojeni dostopi do zgradbe bodo označeni in zavarovani.

Z izvedbo investicije bodo izboljšali energetsko učinkovitost stavbe, zmanjšali škodljive vplive na okolje, zagotovili ugodnejše pogoje za zaposlene in uporabnike ter nenazadnje polepšali zunanjo podobo stavbe in s tem kraja.

Podružnična šola v Dolenji Nemški vasi, načrt ureditve (vir: občina)

M. D.