Trebnje: TPV bo proizvodnjo lahko širil na Veliki Loki

3. redna seja občinskega sveta (foto: Lapego, vir, občina Trebnje)

Občinski svet Občine Trebnje se je v sredo, 15. februarja, sestal na 3. redni seji v tem mandatu, na kateri je med drugim sprejel četrte spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Trebnje, ki omogočajo širitev podjetja TPV na Veliki Loki. 

Na dnevnem redu so imeli 18 točk, med drugim so obravnavali in potrdili tudi višje cene komunalnih storitev in pitne vode ter dali soglasje k višji izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje.

Širitev TPV na Veliki Loki

Pobudo za pripravo četrtih sprememb OPN je pred petimi leti podalo podjetje TPV Group, ki je s četrtkovim sprejetjem prostorskega akta dobilo možnost širitve proizvodnega kompleksa na Veliki Loki severovzhodno od obstoječega objekta, in sicer na površini 1,18 hektarja.

Potem ko so aktivnosti v sredini preteklega leta obstale, je občinska uprava v začetku leta pripravila vse potrebno za sprejem na občinskem svetu, so sporočili iz občine.

Višje cene za odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitno vodo, daljinsko ogrevanje

Občinski svet je med drugim sprejel še elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo na območju občine. Sprejeta elaborata prinašata nove, višje cene.

Vodarina se bo podražila za 26,98 odstotka, omrežnina za 0,06 odstotka. Uporabniku, ki ima najmanjši vodomer in porabi 10 m3 vode mesečno, se bo sprememba poznala kot povečanje stroška na položnici za 2,04 evra (brez DDV).

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilni napravami: Znesek na položnici za uporabnika, ki ima najmanjši vodomer in porabi 10 kubičnih metrov vode mesečno ter je priključen na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, bo višji za 3,38 evra, za priključenega na javno vodovodno omrežje, ki ima lastno malo čistilno napravo ali greznico, pa za 3,07 evra.

Cena toplote v sistemih daljinskega ogrevanja: Komunali Trebnje so dali soglasje za nove cene toplote v sistemih daljinskega ogrevanja. Cene se spreminjajo skladno in na podlagi pogodbenih cen elektrike za leto 2023, je razvidno iz gradiva. Povprečna cena izračunana iz tarifnih postavk znaša 84,4376 EUR/MWh – kar je od povprečne cene, ki je bila izračunana ob zadnji potrditvi cen, več za 11,39 odstotka.

Ostali sklepi

Občinski svet je soglašal tudi z odprtjem nove organizacijske enote Dolenjskih lekarn v Novem mestu, v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa imenoval Tilna Zupana, Roberta Pavlina, Jožeta Trlepa, Francija Kravcarja, Boštjana Zajca, Leona Lobeta, Blaža Vidmarja in Rajka Florjančiča.

3. redna seja občinskega sveta (foto: Lapego, vir, občina Trebnje)
3. redna seja občinskega sveta (foto: Lapego, vir, občina Trebnje)

M. D.