Trebnje: Občinski svet določil višino enkratnega prispevka za novorojenčke

Seja Občinskega sveta Občine Trebnje (vir: občina)

Trebanjski občinski svet se je v sredo, 20. 12. 2023, sestal na zadnji seji v tem letu in soglasno potrdil proračun Občine Trebnje za leto 2024.

Prihodki v letu 2024 so načrtovani v višini okrog 19,6 milijonov evrov, odhodki pa v višini dobrih 21,6 milijonov evrov. Zadolžitev je načrtovana do višine 1,2 milijonov evrov.

Občina se bo zadolžila za projekt Rekonstrukcija in prizidava športne dvorane OŠ Trebnje.

V sklopu prihodkov so najpomembnejši davčni prihodki, ki so načrtovani v višini 12,7 milijonov evrov. Na odhodkovni strani 9 milijonov evor, kar predstavlja 41,6 odstotka celotnih odhodkov, namenjajo za investicijsko porabo.

Proračun izkazuje največ odhodkov na področju izobraževanja, okrog 24 odstotkov vseh odhodkov, sledijo področja kulture, športa in nevladnih organizacij z 22,5 odstotka, ter vlaganja v promet, prometno infrastrukturo in komunikacije s 16,5 odstotka.

Ostali sklepi:

-Člani in članice občinskega sveta so podali pozitivno mnenje k imenovanju Rudija Javornika za ravnatelja Glasbene šole Trebnje.

Določili so tudi višino enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje, ki bo v letu 2024 znašala 300 evrov na novorojenčka, kot pomoč mladi družini ob rojstvu otroka.

Tudi v letu 2024 bo Občina Trebnje izvajala participativni proračun, kar je drugo leto, v proračunu pa je za ta namen zagotovljenih 50.000 evrov.

S seje Občinskega sveta Občine Trebnje

M. D.