Trebnje: Občina pozvala učence in dijake k prijavi za brezplačni topli obrok

Osnovna šola Trebnje.

Občina Trebnje je pozvala učence in dijake s prebivališčem v občini Trebnje, da se v času šolanja na daljavo prijavijo na brezplačni topli obrok. 

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 evra (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo do danes, 9. novembra 2020, do 10. ure prek šole, ki jo obiskujejo:

Pri prijavi navedite ime in priimek otroka ter razred, ki ga obiskuje.

Šola za učence, ki se prijavijo na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ). Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo Občini Trebnje, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in prevzem toplega obroka za svoje dijake oz. učence. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole zbrane podatke uporabijo le za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Za učence OŠ Trebnje bo dežurna kuhinja v matični šoli, kjer bo tudi osebni prevzem hrane. Pri prevzemu obroka imejte s sabo ustrezno embalažo. Izjemoma, glede na število prijav, bo organiziran prevzem hrane na drugi enoti.

Prijava na topel obrok se šteje do preklica.

Sredstva za zagotovitev toplega obroka je vlada zagotovila iz državnega proračuna. Velja pa za vse občine v Sloveniji.

M. D.