Trebnje: Nova nepovratna sredstva iz evropskega sklada

Trebnje (vir: TIC Trebnje)

Občina Trebnje je bila pri črpanju sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost po epidemiji, kar je v Bruslju za Slovenijo izpogajala prejšnja vlada oz. ekipa pod vodstvom takratnega ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvoneta Černača, uspešna dvakrat.

Gre za investiciji v vrednosti 1,59 milijona evrov, pri tem so pridobili 397 tisoč evrov nepovratnega evropskega denarja ali četrtino vrednosti investicij.

Občina Trebnje je pridobila nepovratna evropska sredstva za projekta:

– Vodovod Ječkovec–Zvale–Skrovnica in

– projekt Dolenje in Gorenje Ponikve: Kanalizacija, rekonstrukcija vodovoda in pločnik med naseljema.

Projekt izgradnje vodovoda Ječkovec–Zvale–Skrovnica

Naložba, ki je bila pred nedavnim tudi zaključena, je obsegala širitev mreže vodovodnega sistema v predele občine Trebnje, kjer še ni bilo urejenega javnega vodovoda (izgradnja cca 2.578,41 m vodovoda). Namen investicije je bil izboljšanje kvalitete oskrbe s pitno vodo, povečanje količin vode in s tem zagotavljanje izkoristka celotnih razpoložljivih vodnih količin, zagotovitev ustreznih pretokov in tlakov ter zagotovitev požarne varnosti.

Vrednost investicije je znašala 300.175 evrov, pri tem je 148.665 evrov sofinanciranja iz evropskih sredstev.  

Projekt izgradnje kanalizacije na Dolenjih in Gorenjih Ponikvah

Naložba je trenutno v teku, poleg izgradnje kanalizacije za komunalne odpadne vode v skupni dolžini 2.668 m obsega še izgradnjo kanalizacije za padavinske odpadne vode v skupni dolžini 1.210 m, izgradnjo električnih vodov za napajanje črpališč in javne razsvetljave (160 m za napajanje črpališč in 800 m za javno razsvetljavo), rekonstrukcijo vodovoda v skupni dolžini 1.467 m in izgradnjo pločnika med Gorenjimi in Dolenjimi Ponikvami v skupni dolžini 675 m.

Namen je izboljšati komunalno opremljenost in kakovost bivalnega okolja v naseljih Dolenje in Gorenje Ponikve.

Vrednost investicije je 1.293.548 evrov, od tega je 248.298 evrov evropskih sredstev.

M. D.