Trebnje: Na volitvah pridobili SDS in Županova lista

Trebnje - mesto (foto: Občina Trebnje)

Trebanjski občinski svet je na 1. konstitutivni seji, ki je bila že 6. decembra 2018, potrdil mandate župana in občinskih svetnikov. Za župana je bil že v prvem krogu volitev, ki je bil 18. novembra 2018, izvoljen 58-letni Alojzij Kastelic. Za župana je bil prvič izvoljen že leta 2006, to je zdaj njegov že četrti mandat, na vseh je zmagal že v prvem krogu.

Potrdili so tudi mandate 21-članskega občinskega sveta in članov v svete krajevnih skupnosti. Imenovali so še člane 7-članske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI), bolj znano kot t. i. kadrovsko komisijo, ki skozi mandat občinskemu svetu predlaga imenovanje posameznikov na različna funkcionarska mesta, med drugim tudi za direktorje občinskih javnih zavodov.

Člani KMVI so: dr. Jože Korbar – SLS (predsednik), Leon Lobe – DROT, Franci Ostanek – SDS, Nada Pepelnak – Županova lista, Nino Zajc – SD, Branko Longar – NSI in Gregor Kaplan – ZL – DSD.

Novoizvoljeni člani 21-članskega občinskega sveta so:

  • DROT – Za razvoj (6): Tanja Cesar, Simon Erjavec, Leon Lobe, Mateja Povhe, Miha Sever, Špela Smuk
  • SDS (4): Jože Avguštinčič, Bogdana Brilj, Franci Kepa, Franci Ostanek
  • Županova lista (3): Andrej Jevnikar, Nada Pepelnak, Silvo Zupančič
  • SLS (3): Jože Korbar, Ana Moder, Blaž Ovnik
  • NSI (1): Branko Longar
  • SMC (1): Vida Šušteršič
  • SD (1): Nino Zajc
  • ZL – DSD – Združena Levica – DSD (1): Gregor Kaplan
  • Lista Vida Hočevar in skupina volivcev: Matija Hočevar – v občinskem svetu bo zastopal romsko skupnost

Primerjava z volitvami leta 2014 pokaže naslednje stanje: Pridobili SDS in Županova lista, DeSUS izpadel

Lista DROT – Za razvoj je obdržala 6 svetnikov. SDS je število svetnikov povečala iz 3 na 4. Enega svetnika je pridobila še Županova lista. SLS je obdržala 3 svetnike, NSI pa je enega izgubila. Stranke SMC, SD in DSD so obdržale po enega svetnika. Iz občinskega sveta pa je izpadla stranka DeSUS, ki je imela v prejšnjem sklicu enega svetnka.

V sredo že 2. seja občinskega sveta

Za sredo, 19. decembra, je sklicana že 2. seja občinskega sveta (redna), kjer bodo svetniki imenovali člane stalnih delovnih teles občinskega sveta, in sicer Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, Odbora za proračun in finance ter Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo. Imenovali bodo še člane nadzornega odbora, Komisije za podelitev priznanj, Komisije za mladinska vprašanja in imenovali čklane v Uredniški svet Glasila občanov.

To pomeni, da se bo občinski svet dokončno konstituiral in bo lahko nadaljeval z delom.

Na seji bodo odločali tudi o ostalih stvareh. Ker občina še nima veljavnega proračuna za leto 2019, bodo odločali o začasnem financiranju občine v 1. tromesečju 2019. Odločali bodo tudi o premoženjskih zadevah, in sicer o odkupi objekta – ribarnice v Trebnjem. Odkupili ga naj bi za 7.500 evrov. Seznanili se bodo tudi z ureditvijo grajenega javnega dobra oziroma delov javne ceste v k. o. Sela pri Šumberku.

Na mizi imajo tudi predlog za podporo vinogradniškim društvom pri kandidiranju a organizacijo Tedna cvička v Trebnjem, ki bo drugo leto. Po predlogu naj bi društvom v ta namen dodelili 25.000 evrov.

Seznanili pa se bodo tudi s poročilom o delu nadzornega sveta občine v letu 2018.

J. M.