Trebnje: Na vidiku prenova kanalizacijskega sistema in nadgradnja čistilne naprave

Čistilna naprava Trebnje

Komunala Trebnje se pripravlja na tehnološko nadgradnjo čistilne naprave Trebnje, ki stoji na območju katastrske občine Češnjevek. Zdajšnjo napravo bodo nadgradili na zmogljivost 12.000 populacijskih enot, že lani pa so jo nadgradili na 8000 populacijskih enot.

Podatek o načrtovani naložbi smo zasledili na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Zato smo Stanka Tomšiča, direktorja Komunale, prosili za nekaj več podatkov. Povedal nam je, da je čistilna naprava trenutno v povprečju obremenjena s približno 6000 populacijskimi enotami in da dobro deluje, vendar pa je to tudi zato, ker ni polno obremenjena.

Centralna čistilna naprava je sicer opremljena za sprejem grezničnih vsebin, ki jih bodo najverjetneje v prihodnjem letu pričeli redno odvažati od vseh uporabnikov v občini Trebnje, ki niso priključeni na javno kanalizacijo. S tem bi se lahko obremenitev čistilne naprave precej povečala. Zato v Komunali z občino Trebnje načrtujejo zamenjavo naprave za dehidracijo blata, s čemer bomo poskrbeli, da greznične gošče ne bodo v večji meri obremenjevale same čistilne naprave, temveč jih bodo vodili neposredno na dehidracijo.

Novo dehidracijsko napravo bodo predvidoma pridobili v prihodnjem letu.

Tomšič je pojasnil, da povečanje čistilne naprave na 12.000 populacijskih enot (PE) načrtujejo skupaj z občino. Po načrtih naj bi to zadoščalo za dolgoročni razvoj mesta Trebnje z okolico. Čistilna naprava s tako veliko kapaciteto pa bo sposobna očistiti tudi določene tehnološke vode.

Čistilna naprava pa ni edino, kar načrtujejo

Skupaj z občino Trebnje načrtujejo tudi prenovo celotnega kanalizacijskega sistema mesta Trebnje vključno z zagotovitvijo ustreznega zadrževanja najbolj obremenjenih meteornih vod s cest in javnih površin. V sklopu projekta bodo na čistilno napravo Trebnje priključili tudi določena območja v okolici mesta, ki zdaj še nimajo javne kanalizacije. Projektna dokumentacija bo izdelana v prvi polovici prihodnjega leta.

In vrednost? Ocenjujejo, da bo celotna investicija stala od 3 do 5 milijonov evrov. Sistem se bo obnavljal oziroma gradil po sklopih, odvisno od dinamike zagotavljanja evropskih in drugih sredstev.

Čistilna naprava Trebnje

Iz dokumentacije Agencije RS za okolje pa smo ugotovili, da obstoječa čistilna naprava Trebnje deluje po principu mehansko biološkega čiščenja in je zasnovana na tehnologiji simultane aerobne stabilizacije blata z ločenimi reaktorji na denitrifikacijo in oksidacijo z nitrifikacijo. Na napravi se čistijo komunalne odpadne vode iz naselij Trebnje, Gorenja Nemška vas, Zidani most, Štefan, Roži vrh, Osnovna šola Dolenja Nemška vas. Čistijo se še industrijske odpadne vode pripadajoče industrije – OMV in Doma starejših občanov Trebnje.

Kaj bodo nadgradili?

Komunala namerava zdaj obstoječo čistilno napravo tehnološko nadgraditi z vgradnjo finih bobnastih sit. Predvidena lokacija za nadgradnjo je med objektom, kjer že zdaj poteka mehanska stopnja in objektom, kjer je bazen za biološko denitrikacijo. Tehnično pa je predvidena vgradnja kontejnerskega tipa naprave nad bazenom za biološko denitrifikacijo z minimalnimi konstrukcijskimi posegi v objet, kjer že poteka mehanska stopnja. V tem delu bodo med drugim nadvišali obodne stene in tehnološko opremo za dvig obratovalne gladine za 30 cm. Maščoba bo odstranjena v maščobniku, mulj in ograbki, ki se bodo nabrali za napravo, pa bodo transportirano v gnilišče, kjer se bodo obdelovali skupaj z drugim muljem iz gnilišča na preši za mulj.

Komunala Trebnje sicer upravlja s štirimi čistilnimi napravami mehansko-biološkega značaja. To so:

  • čistilna naprava Trebnje,
  • čistilna naprava Veliki Gaber,
  • čistilna naprava Čatež in
  • čistilna naprava Mokronog.

C. R.