Trebnje: Kako je z osnovno šolo in kakšne so rešitve, gradili bodo tudi vrtec v Šentlovrencu

Osnovna šola Trebnje.

V Trebnjem imajo težave zaradi pomanjkanja prostora za predšolsko in šolsko varstvo. V občini bodo letos in naslednje gradili novi vrtec v Šentlovrencu, kako obvladujejo stvari na šolskem področju, pa smo vprašali občinskega svetnika Francija Kepo. Povedal nam je, da število otrok v trebanjski osnovni šoli trenutno ni večje kot v preteklosti, vendar so se normativi spremenili, zato prostora zmanjkuje. Rešitev, med drugim, vidi tudi v dograditvi podružnične osnovne šole v Dolenji Nemški vasi. 

V zdajšnji osnovni šoli v Trebnjem, čeprav je velika, je premalo prostora. Trenutno več oddelkov domuje v prostorih nekdanje osnovne šole, kjer deluje Center za izobraževanje in kulturo (CIK). Na zadnji seji občinskega sveta pa je eden od občinskih svetnikov županu izročil zahtevo za gradnjo nove šole v Trebnjem, k zahtevi je priložil večje število podpisov staršev.

Podružnično osnovno šolo v Dolenji Nemški vasi bi lahko dogradili in namesto petletke omogočili devetletni pouk

Trebanjski občinski svetnik Franci Kepa. (Foto: FB)

Za mnenje o osnovni šoli v Trebnjem smo zato vprašali Francija Kepo, občinskega svetnika, ki nam je povedal:

“V občinskem proračunu je namenjen denar za študijo nadzidave, dogradnjo ali gradnjo nove šole. Urgentno pa bi stvari lahko rešili z dograditvijo osnovne šole, trenutno petletke, v Dolenji Nemški vasi – v devetletko. Šola je blizu Trebnjega. Včasih smo se vsi učenci petega razreda v Dolenjsko Nemško vas vozili iz Trebnjega, ko še ni bilo zdajšnje trebanjske šole.
Število otrok v Osnovni šoli v Trebnjem trenutno ni večje kot v preteklosti, vendar so se normativi spremenili (manj je otrok v razredih, devetletka, manj otrok v razredu, kjer je večje število Romov, računalniške učilnice …).
Nekaj učilnic v zdajšnji osnovni šoli zaseda tudi glasbena šola, za katero je predvidena selitev v prostore poleg novega kulturnega doma in se bodo tudi zaradi tega sprostili oddelki.
Trenutno se prostorska stiska rešuje na CIK-u, kjer delujejo oddelki petošolcev. V Trebnje pa se vozi več otrok tudi iz Šentlovrenca, kjer se bodo z izgradnjo novega vrtca, ki bo končan naslednje leto, sprostili tudi prostori za otroke v tamkajšnji osnovni šoli. Če se bodo v Trebnje v prihodnje priseljevali še otroci delavcev, ki se v občino priseljujejo zaradi vse večjih potreb gospodarstva, in zaradi kakovosti ter novih standardov poučevanja pa bo verjetno treba dograditi ali zgraditi tudi novo osnovno šolo. Trenutno pa so razmere z nekaterimi posegi še obvladljive.”

Obstoječa podružnična osnovna šola Dolenja Nemška vas.

V Šentlovrencu bodo zgradili novi vrtec

V trebanjski občini bodo novi vrtec zgradili v Šentlovrencu. Po načrtih bodo v pritličju 4 vrtčevski oddelki, v nadstropju pa sta predvidena še prostor za osnovno šolo in prostor za krajevno skupnost. Ocenjena vrednost je 1,38 milijona evrov. Od tega je v letošnjem proračunu za to rezerviranih 700 tisoč, v letu 2019 pa še 680 tisoč evrov. Občina ima že pridobljeno gradbeno dovoljenje, nekaj težav pri vsem tem pa povzročajo ukrepi, povezani z zaščito Temenice pred poplavami. Ne glede na to pričakujejo, da se bo izgradnja začela še letos, tako kot je to začrtano tudi v proračunu.

Občinski svetnik Franci Kepa nam je pri tem povedal, da je še pred sprejemom sklepa o izgradnji vrtca v Šentlovrencu predlagal takšno toplotno prehodnost na fasadi (pod 0,15), da bo občina lahko kandidirala za nepovratna sredstva iz Eko sklada. Občina je potem to tako tudi uredila.

Kako je trenutno z varstvom otrok v Šentlovrencu?

V tamkajšnji podružnici osnovne šole deluje tudi oddelek za predšolsko varstvo, vendar pa šola nujno potrebuje prostor za svoje dejavnosti, zato je potrebna drugačna rešitev. Ob vsem tem pa številni starši otroke v varstvo in šolo vozijo v Trebnje, pa tudi v Veliki Gaber. Zato je izgradnja novega vrtca z dodatnimi prostori več kot nujno potrebna, dodaja Kepa.

Podružnična osnovna šola Šentlovrenc

A. L.