Trebnje: Kaj se dogaja z ureditvijo vrtčevskih mest in kako je s 100 evri izplačila?

Trebnje (kraji.eu)

Občina Trebnje je letos za ureditev dodatnih vrtčevskih mest porabila 510 tisoč evrov. Za urejanje športnih tribun v športnem parku pa še 230 tisoč evrov. Naslednje leto imajo v načrtu še izgradnjo tenis igrišča, drsališča, manjšega otroškega igrišča in ureditev poti okoli igrišča. Glede vrtcev pa županov predlog o mesečnem izplačilu po 100 evrov staršem, ki bi otroka izpisali iz vrtca, (še) ne velja. O njem bo še enkrat odločal občinski svet.

Iz gradiv za seje Občinskega sveta Občine Trebnje je razvidno, da se v teh krajih soočajo z večjo prostorsko stisko na področju predšolskega varstva, v vrtcih torej. O tem smo poročali že pred časom, ko smo tamkajšnjega direktorja občinske uprave Janeza Pirca tudi spraševali, kako bodo septembra reševali prostorsko stisko v vrtcih in koliko otrok bo ostalo brez varstva. Pirc nam je odgovoril, da septembra zaključujejo nove investicije na tem področju in bodo odprli nov oddelek v Dobrniču – prizidek in dva oddelka na Režunovi ulici v Trebnjem. Na vprašanje koliko otrok bo ostalo brez varstva, pa je odvrnil, da noben. “Vsi otroci, ki s 1. 9. 2017, izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec, bodo sprejeti,” je zatrdil. Zdaj se je izkazalo, da so obljube tudi uresničili in do roka, to je do 1. septembra, uredila oddelke v Dobrniču in v Trebnjem.

V Dobrniču sprejeli še 17 novincev

V petek 1. septembra je tako prag vrtca v Dobrniču prestopilo tudi 17 novincev, ki varstvo že preživljajo v novo zgrajenih prostorih vrtca. Pri gradnji prizidka je občina dozidala eno igralnico, povezovalni hodnik z garderobo ter nov prostor za zaposlene. V jesenskem obdobju  bodo potekala še dela na ureditvi okolice in na igrišču vrtca. Vrednost investicije znaša nekaj več kot 150 tisoč evrov.

Nova oddelka tudi na Režunovi v Trebnjem

Do 1. septembra pa sta bila pripravljena tudi dva nova oddelka na Režunovi ulici v Trebnjem, v pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta, ki stoji v neposredni bližini vrtca Mavrica. V omenjene prostorih delujeta dva oddelka druge starostne skupine, ki sta bila preseljena iz stavbe vrtca Mavrica, kjer pa so prostor dobili otroci iz enote Mojca, ki je začasno deloval v prostorih nekdanje občinske menze, in otroci novinci prvega starostnega obdobja. Investicija na Režunovi ulici znaša skupaj s sredstvi za nakup prostorov nekaj več kot 360 tisoč evrov.

Ureditev tribun v športnem parku Trebnje

Ob tem dodajmo še, da se bodo konec septembra zaključila dela pri gradnji tribun, ki jih občina ureja v severnem delu športnega parka na Kidričevi ulici. Tribune bodo zgrajene kot oporni zid. Dostop do tribun bo urejen preko stopnišč, urejen bo neoviran prehod s severa (Kidričeva cesta), iz vzhoda (Simončičeva cesta) ter z juga in zahoda (CIK). Tribune bodo opremljene z lesenimi sedišči, vmes bodo zgrajeni zeleni otoki. Z investicijo bodo izvedena tudi tlakovanja, osvetlitev ter ostala za ustrezno funkcionalnost in izgled potrebna ureditev. Vrednost investicije znaša nekaj več kot 230 tisoč evrov.

V naslednjem letu nameravajo  za dokončno urejenost športnega parka potrebno zgraditi še tenis igrišče, drsališče, manjše otroško igrišče in urediti pot okoli igrišča.

In kako je z znamenitimi 100 evri, če otroka izpišeš iz vrtca?

Poročali smo že, da je občinski svet junija obravnaval predlog pravilnika, po katerem bi Občina Trebnje staršu otroka, ki tega ne bi vpisal v vrtec, plačala po 100 evrov mesečno. Predlog je dal župan Alojz Kastelic, nato je pristojni odbor sklep soglasno zavrnil, zato občinski svet predloga ni potrdil. Direktor občinske uprave Pirc pa nam je nato pojasnil, da bodo “predlog pravilnika še dodelali”, kar pomeni, da različica plačila po 100 evrov mesečno še vedno ni odpadla niti ni pozabljena. Pozneje je Pirc še sporočil, da bodo predlog spet obravnavali na občinskem svetu, kdaj bo to, pa ni vedel povedati. Zaenkrat naslednja seja še ni razpisana.

Pirc je sicer pojasnil, da gre pri tem predlogu za to, “da bi se pritisk na odpiranje novih oddelkov z vsakim šolskim letom zmanjšal”. Stvari bomo spremljali še naprej in o tem poročali, ko bo kaj novega.

Prvotno je bilo zamišljeno, da bi predlog o 100 evrih mesečno veljal od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2021. Do potrditve pravilnika ni prišlo, zato zaenkrat ostaja po starem, izplačilo še ni sprejeto.