Trebnje: Izteka se rok za vložitev pobude za občinska priznanja

Trebnje

Občina Trebnje ima objavljen javni poziv za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2019. Predloge je možno vložiti le še do jutri, 12. aprila 2019, do 12. ure. Občina glede na sprejeti pravilnik lahko podeli največ tri plakete in šest priznanj, priznanje za častnega občana pa se podeljuje izjemoma.

Predloge zbirajo za podelitev priznanj za častnega občana občine, za plaketo in priznanja.

Pobude za podelitev priznanj lahko komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi, organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva iz območja Občine Trebnje.

Pobuda mora biti pisno utemeljena in mora vsebovati:

  • Ime in priimek oz. naziv, točen naslov pobudnika,
  • Ime in priimek oz. naziv, točen naslov kandidata za priznanje,
  • Navedbo vrste priznanja, podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

Pogoji za podelitev priznanj so naslednji: 

  1. Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje: posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oz. k ugledu in razvoju občine.

Naziv častnega občana občine Trebnje se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku in razvoju ter ugledu občine.

Priznanje častni občan Občine Trebnje se podeljuje izjemoma.

2. Plaketa Občine Trebnje se podeljuje:

  • posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine;
  • podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine Trebnje.

Podeli se lahko največ tri plakete, in sicer dve po prvi alinei in eno po drugi alinei prejšnjega odstavka.

3. Priznanja Občine Trebnje se podeljuje:

  • posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam iz občine Trebnje za enkratne dosežke na kateremkoli področju, za posamezne vrhunske dosežke pri delu v občinskem in drugem prostoru.

Podeli se lahko največ šest priznanj.

V kolikor na javni poziv ne bo prispelo zadostno število predlogov, lahko kandidate za manjkajoča priznanja na seji predlagajo člani občinske komisije za podelitev priznanj in nagrad (svetniki).

Pobudo je treba poslati s priporočeno poštno pošiljko, vložiti pa jo je možno tudi osebno v glavni pisarni občine, najpozneje do jutri, 12. aprila, do 12. ure.

C. R.