Trebnje: Gradnja vrtca s štirimi oddelki v Šentlovrencu v teku

Zemeljska dela za izgradnjo 4-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu. (vir: Občina Trebnje)

Občina Trebnje, kjer se predvsem zaradi priseljevanja in prirasta prebivalcev srečujejo z velikim pomanjkanjem prostorov za predšolsko varstvo, je začela z izgradnjo štirioddelčnega vrtca v Šentlovrencu. Roki se sicer glede na obljubljene v lanskem letu podaljšujejo.

Vrtec bo imel štiri oddelke predšolskega varstva. Gradnja bo modularna. Iz investicijske dokumentacije je razvidno, da bo skupno 617 kvadratnih metrov, od tega bo 287 kvadratnih metrov igralnih prostorov, 315 kvadratnih metrov bo ostalih prostorov, za komunikacije načrtujejo okoli 17 kvadratnih metrov prostora.

Po doslej znanih podatkih bo skupna vrednost zemeljskih del in modularnega dela 1,744 milijona evrov ali 2.826 evrov za kvadratni meter. V to ni všteta oprema, kjer bo najdražja oprema kuhinje, saj bo vrtec imel lastno kuhinjo. Po predvidevanjih iz investicijskega programa bo končna cena presegala 2 milijona evrov (vključno z davkom na dodano vrednost). Predvidena cena za kvadratni meter izgradnje je 3.378 evrov. Kar je zelo visoko. En oddelek bo stal preko pol milijona evrov.

Zdaj je občina objavila sporočilo, da so prejeli odločbo o nepovratni finančni spodbudi v višini 192.481,50 evra. Za toliko bo izgradnja občino manj stala.

Občina je vlogo za sofinanciranje Ekoskladu poslala konec leta 2017, prejšnji teden pa so prejeli odločbo, saj gre za gradnjo skoraj nič-energijske stavbe.

Znesek bo občini izplačan po zaključku projekta in po pregledu zaključne dokumentacije.

Gradbena dela v okviru projekta vrtca v Šentlovrencu so sicer pri koncu prve faze – temeljenje, ureja se še okolica vrtca, sredi marca pa na objektu ob ustreznih vremenskih pogojih pričakujejo tudi prve modularne enote.

Glede na razpisno dokumentacijo in lanske obljube je bil rok za ureditev temeljev v javnem naročilu postavljen na 30. oktober 2018, rok za ureditev zunanjih površin pa 31. maj 2019. Rok za postavitev modularnega vrtca je bil 31. marec 2019.

Na portalu e-naročanje pogodb z izbranima izvajalcema še ni objavljenih, zato ni možno preveriti, kakšni roki so zapisani v pogodbah.

Občina Trebnje je obvestilo o naročilu gradnje štirioddelčnega vrtca v Šentlovrencu objavila v začetku julija 2018. Sredi septembra so nato objavili odločitev o oddaji naročila. Na razpis so prišle tri ponudbe, podjetje VG5 iz Ljubljane so nato izključili iz postopka, saj ponudba ni bila popolna oziroma navkljub pozivu manjkajočega niso dopolnili.

Za zemeljska dela so izbrali podjetje Komunalne gradnje iz Grosuplja, za modularni del pa podjetje REM montaža in kleparstvo iz Trebnjega.

Podjetje Komunalne gradnje je za izvedbo zemeljskih del ponudilo ceno 444.594,32 evra. Podjetje REM pa je za modularni del ponudilo ceno 1,299.715,42 evra. Oba zneska vključujeta davek na dodano vrednost. Skupno je to 1,744.309,74 evra. K temu bo treba prišteti še stroške za opremo – tudi kuhinje, za kar bo izveden poseben razpis. Za opremo in kuhinjo je glede na investicijski program predvidenih še dodatnih 255 tisoč evrov, kar pomeni, da bo končna vrednost res okoli 2 milijona evrov. Za štiri oddelke.

Lokacija vrtca v Šentlovrencu. (vir: občinsko gradivo)
Načrtovana zgradba vrtca s štirimi oddelki v Šentlovrencu pri Trebnjem v pričakovani vrednosti preko 2 milijona evrov. (vir: občinsko gradivo)

J. M.