Trebnje: 83 lastnikov objektov bo lahko mirno spalo

Trebnje: Občina in upravna enota (foto: kraji.eu )

V občini Trebnje so s sprejemom občinskega prostorskega načrta zaključili prvi del, po katerem imajo lastniki možnost, da legalizirajo svoje objekte. Teg je 83. Ker je tega v občini še precej, na občini že zbirajo nove prijave. Ko jih bodo zbrali 100, bodo začeli s ponovnim postopkom za spremembe.

Občinski svet občine Trebnje je na zadnji seji sprejel Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), po katerem imajo  lastniki možnost, da legalizirajo svoje objekte. Vinogradniška območja v občini Trebnje so namreč pozidana z zidanicami, ki v veliko primerih ne služijo le vinogradništvu, temveč tudi občasnemu in stalnemu bivanju. Lastniki k zidanicam gradijo prizidke, pomožne objekte, oporne zidove  in različne grajene ureditve.

83 jih bo lahko po novem mirno spalo

Ker objekti niso zgrajeni v skladu s prostorskimi načrti, jih do zdaj tudi ni bilo možno legalizirati. Zato je Občina Trebnje začela s pripravo prostorskega načrta za vse tiste investitorje, ki so želeli svoje objekte legalizirati. Prijavilo se je 83 lastnikov objektov. Prostorski načrt je pripravilo podjetje Topos, lastniki so nato plačali akontacijo in pridobili posnetek teren. Prišlo je do terenskega ogleda vseh pogojev, na podlagi tega so bili nato določeni pogojih, ki jih bodo morali posamezni investitorji upoštevati pri legalizaciji. Za nekatere zidanice so predpisane manjše sanacije, večina objektov pa bo legalizirana takšna, kot so bila zgrajeni.

Vsak posamezni lastnik doslej nelegaliziranega objekta je ta prostorski akt stal 580 evrov. Lastniki doslej nelegalnih objektov bodo plačali še prispevek za degradacijo in uzurpacijo prostora, kar bo znašalo skoraj toliko kot komunalni prispevek.

Ko bodo nabrali novih 100 pobud, bodo začeli na novo

Vendar pa navedenih 83 objektov niso vsi objekti, ki so v Občini Trebnje zgrajeni kot črna gradnja. Na občini ugotavljajo, da je podobnih objektov še veliko, lastniki pa že povprašujejo, kdaj se bodo tudi oni lahko prijavili za postopek legalizacije. Na občini tem odgovarjajo, da so začeli že zbirati prijave za novi postopek legalizacije. S tem pa bodo začeli, ko bodo prejeli najmanj 100 pobud.

Odločitev o tem, da občina sprejme Odlok o OPPN za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na svojem območju, je stara že nekaj časa, odlok pa je občina sprejela na eni od letošnjih sej. Iz zapisnika pristojnega občinskega odbora je razvidno, da je bil za vsak primer neskladnih in nelegalnih gradenj narejen popisni list.

Kje je bilo največ nelegalnih objektov?

Iz sprejetega občinskega odloka je tudi točno razvidno, katerim objektov bo dovoljena sprememba iz nelegalnega v legalni objekt. Največ je zidanic, zgrajenih na območjih naslednjih katastrskih občin: Knežja vas, Lukovek, Korita, Prapreče, Češnjevek, Roje, Ševnica, Trebnje, Mali Videm, Dolga njiva in Čatež. Kot nelegalni objekti, ki jih bodo lastniki zdaj lahko legalizirali, pa je tudi nekaj stanovanjskih hiš, in sicer na območjih naslednjih katastrskih občin: Lukovek, Prapreče, Čatež, Dobrnič, Ševnica in Medvedje Selo. Kot nelegalen je bil zgrajen tudi objekt za vinotoč v Knežji vasi. Na seznamu nelegalnih gradenj, ki ju bodo lastniki zdaj lahko legalizirali, sta tudi hram v Knežji vasi in počitniška hiška v Knežji vasi.

Več primerov je tudi, ko so bili zgrajeni oporni zid ali pomožni objekti, kot so drvarnica ali nadstrešek in lopa. Vse to bodo lastniki, ki so se prijavili za ureditev, lahko zdaj legalizirali.

Začetki zdajšnje legalizacije segajo v leto 2016, občina Trebnje je javno razgrnitev osnutka zdaj sprejeta OPPN izvedla od 1. septembra do vključno 2. oktobra 2017. Upoštevali so pripombe in zdaj sprejeli odlok. Hkrati pa so že napovedali, da začenjajo z zbiranjem novih prijav za legalizacijo objektov, ki prostorsko niso urejeni.

A. L.

Foto: https://www.google.si/Trebnje