Trebnje: 12 novih avtomobilov za opravljanje storitve pomoč na domu

DSO Trebnje (foto: Artera)

Pred Domom starejših občanov (DSO) Trebnje so konec maja prevzeli 12 novih avtomobilov, ki jih bodo uporabljale izvajalke storitve pomoči na domu v občinah Trebnje, Mirna, Mokronog – Trebelno in Šentrupert.

Z avtomobili znamke Dacia Sandero bodo imele varnejše delo na terenu, s tem pa bo večja tudi kakovost storitve za uporabnike.

Predaje avtomobilov so se udeležili predstavniki vseh štirih občin, v katerih DSO Trebnje izvaja storitev pomoč na domu: županja Občine Trebnje, Mateja Povhe, župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš, skupaj s predstavnico za družbene dejavnosti Valerijo Jarm, župan občine Mokronog – Trebelno, Franc Glušič, in podžupanja občine Šentrupert, Nataša Hribar.

Prisotna je bila tudi predsednica Sveta zavoda DSO Trebnje, Majda Gazvoda, vodja pomoči na domu v DSO Trebnje, Mateja Kozlevčar, skrbnik avtomobilov DSO Trebnje, Peter Marn, vse socialne oskrbovalke, ki storitev pomoč na domu izvajajo neposredno na terenu, in direktorica DSO Trebnje, Petra Kušar Stojakovič, ki je socialnim oskrbovalkam slovesno predala ključe novih avtomobilov in jim zaželela srečno in varno vožnjo.

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena pretežno starejšim osebam (nad 65 let), ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci. S pomočjo na domu nadomestijo potrebo po institucionalnem varstvu in posamezniku omogočimo, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju.

Povprečno je mesečno na območju vseh štirih občin vključenih 130 uporabnikov, ki jim socialno oskrbo zagotavlja 13 socialnih oskrbovalk. Storitev je organizirana vse dni v tednu.

Občine imajo do javne službe pomoči na domu velik posluh in razumejo pomembnost in namen storitve. Čeprav morajo storitev zagotavljati in sofinancirati v višini najmanj 50 %, imajo vse štiri občine odstotek financiranja višji, s čimer zagotavljajo prijazno in dostopno ceno za uporabnika. Občine pokrivajo tudi strošek najema vseh avtomobilov.

Besedilo: Mateja Kozlevčar, DSO Trebnje, foto: Artera