Tomaž Lisec: Vlada na področju kmetijstva zaenkrat ni naredila ničesar

Poslanec Tomaž Lisec (vir: Twitter)

Na današnji novinarski konferenci je poslanec SDS Tomaž Lisec spregovoril o posledicah najhujše suše v Sloveniji v zadnjih letih in o predlogih SDS za pomoč kmetom, na podlagi česar je poslanska skupina SDS pred kratkim vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Tomaž Lisec je uvodoma poudaril, da poslanci SDS v teh dneh veliko hodijo po terenu in se z manjšimi, srednjimi pa tudi večjimi kmeti pogovarjajo le o dveh zadevah – kako je letošnja suša prizadela slovensko kmetijstvo ter na drugi strani, kako so čedalje večje cene energentov kmete pahnile še v bolj nezavidljiv položaj.

Najhujša suša, prizadeti vsi kmetijski sektorji

Dejal je, da se spopadamo z najhujšo sušo v Sloveniji v zadnjih letih oz. celo desetletjih. Prva neuradna ocena kaže, da je samo do konca avgusta zaradi suše nastalo za približno 70 milijonov evrov škode.

“Žita, buče, krompir, hmelj – vsi, ki se ukvarjajo s temi rastlinami, imajo težave. Na drugi strani imajo zaradi pomanjkanja draginje probleme tudi živinorejci. V tem času se tudi vinarji in vinogradniki ukvarjajo s tem, koliko grozdja bodo pridelali in se sprašujejo, kaj bi bilo v bodoče možno narediti, da jih takšne suše ne bodo prizadele. Prizadeti so torej vsi kmetijski sektorji na območju celotne Slovenije,” je dejal poslanec.

Vlada ni naredila še ničesar

Dodal je: “Na drugi strani pa trenutna vlada na področju kmetijstva zaenkrat ni naredila ničesar. Imeli so eno klavrno sago, ki se ji reče “odkup pšenice” in vemo, kako se je ta saga končala.”

Kot je dejal poslanec Lisec, se soočamo s hudo sušo in dražitvijo energentov, vlada pa zaenkrat še ni obljubila nobene resne podpore slovenskim kmetom in kmetijsko-živilski verigi. Ravno zato je poslanska skupina SDS vložila zahtevo za sklic nuje seje Odbora za kmetijstvo.

Povečani vhodni stroški

Poleg hude suše so se kmetom v zadnjem letu močno povečali vhodni stroški, saj so se gnojila podražila za 250 %, energenti in maziva pa za četrtino. Cene materiala so se v povprečju dvignile od 20 % pa tudi do 300 %.

Vse to ne vpliva samo na slovenske kmete, ampak vpliva tudi na slovenske potrošnike, ki smo zaradi tega primorani kupovati dražje izdelke.

Janševa vlada upoštevala želje kmetov

Dodal je, da je prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše pri skoraj vsakem protikoronskem zakonu upoštevala želje kmetov. Ko se je spomladi 2022 zgodilo prvo povečanje cen energentov in mineralnih gnojil, je bil sprejet Zakon o ukrepih za zajezitev vpliva cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Nosilci kmetijskih gospodarstev so bili zelo hvaležni, saj so prejeli enkratno finančno nadomestilo zaradi posledic vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo, v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe.

“Ko se kmetje soočajo tako s sušo, kot s podražitvijo cen energentov, vlada nekje tiho računa, da bo morda brez posledic vse skupaj šlo mimo. Ampak kmetje in različni sektorji prosijo za pomoč. Ravno zaradi tega smo v Slovenski demokratski stranki podrobno pregledali, koga vse bi vabili na nujno sejo Odbora za kmetijstvo. Torej na eni strani smo povabili Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za finance, na drugi strani pa ne samo glavne deležnike s tega področja, torej Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije in Sindikat kmetov Slovenije, ki so vedno prisotni na različnih tematskih sejah, ampak smo povabili tudi Zvezo slovenske podeželske mladine, Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijski inštitut Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, Čebelarsko zvezo Slovenije, Zvezo društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije ter Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije,” je dejal poslanec.

Jutrišnja seja odbora

Poudaril je, da so povabili širok spekter deležnikov, ker upajo, da jutrišnja seja odbora ne bo namenjena ideološkim razprtijam politikov, ampak, da bo politika poslušala, kakšni so dejanski problemi na terenu. “Pričakujem, da bodo ti deležniki prišli s svojimi predlogi, željami ter verjetno tudi kritikami in se bo odprla konstruktivna razprava, ki pa mora vedno imeti neke resne in ustrezne zaključke,” je dodal.

Poslanska skupina SDS je sicer predlagala, da se po opravljeni razpravi sprejme naslednje sklepe:

1. Odbor poziva vlado, da v roku 1 meseca pripravi interventni zakona za pomoč kmetijstvu zaradi suše in zaradi dviga cen energentov ter ostalih surovin na področju kmetijstva.

2. Odbor poziva vlado, da takoj pripravi spremembo zakona in uvedbo prodaje goriva za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (vključno s čebelarsko in dvoriščno mehanizacijo) brez trošarine oziroma vsaj kvartalno vračanje trošarine za gorivo.

3. Odbor poziva vlado in resorno ministrstvo, da pripravi zakonske spremembe in podlage za znižanje katastrskega dohodka kmetij za kmetijska zemljišča, znižanje najemnin za državna zemljišča in stroškov namakanja iz državnih namakalnih sistemov na območjih, ki jih je prizadela suša.

4. Odbor poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da pripravi nove tehnološke načrte za rastlinsko pridelavo (priporočene sorte glede na odpornost na sušo in drugačne tehnološke načrte glede na manjšo rabo gnojil in krmnih obrokov v živinoreji, prilagojenih novim razmeram).

5. Odbor poziva Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, da nemudoma pristopi k izdelavi vseh potrebnih podlag, načrtov in zbiranjem dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov na območjih, kjer vodni viri to omogočajo.

Kako bodo jutri glasovali?

Poslanec Lisec verjame, da bodo posamezni deležniki pripravili tudi svoje predloge in upa, da pri glasovanju o sklepih ne bo šlo za tipično koalicijsko-opozicijsko preigravanje, ampak, da bo šlo za resen razmislek o tem, kako pomagati kmetom.

“Od Vlade RS pričakujemo, da nemudoma pripravi resne ukrepe, da se kmetje v pripravi na zimo ne bodo še vedno spraševali, ali so sploh sposobni preživeti zimo, če sta že suša in draginja povzročila zadnje izdihljaje slovenskega kmetijstva,” je zaključil Lisec.

M. D.