Toliko migrantov so prijeli letos

Ena od policijskih akcij (vir: arhiv)

V letošnjem letu, od 1. januarja do 31. oktobra, je slovenska policija obravnavala 8144 nezakonitih prehodov državne meje, kar je skoraj 39 odstotkov manj kot lani v enakem obdobju, ko je bilo 13.291 obravnav.

Letos prevladujejo državljani Afganistana, Pakistana in Bangladeša, ki predstavljajo več kot polovico vseh.

Največ nezakonitih prehodov je obravnavala Policijska uprava (PU) Koper, in sicer polovico vseh. Nedovoljene migracije se očitno preusmerjajo, saj se je obseg povečal na PU Maribor in močno zmanjšal na območju PU Novo mesto in predvsem PU Ljubljana.

1. PU Novo mesto (Dolenjska, Bela krajina in Posavje), obdobje 1. 1. do 31. 10.:

  • Leto 2020: 3689
  • Leto 2021: 2098

2. PU Ljubljana (zajema tudi Kočevsko-ribniško območje), obdobje 1. 1. do 31. 10.):

  • Leto 2020: 3614
  • Leto 2021:   466

Policija je obravnavala 4175 izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito (lani 3535). Število se je povečalo za 18,1 odstotka. Očitno je predvsem zmanjšanje števila državljanov Maroka in povečanje števila državljanov Afganistana v zadnjem obdobju

Število ilegalnih prehodov je v letu 2021 naraščalo premo-sorazmerno do meseca septembra, v mesecu septembru se je število začelo umirjati, z mesecem oktobrom pa prevesilo v upad.

Vračanje tujcev tujim varnostnim organom

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom izročili 3504 tujcev (lani 9238). Število se je zmanjšalo za 62,1 odstotka. Največ je bilo izročenih na meji s Hrvaško, in sicer državljanov Pakistana, Bangladeša in Afganistana.

Slovenija je od tujih varnostnih organov prejela 185 oseb (lani 1320). Število se je zmanjšalo za 86 odstotkov. Med sprejetimi je bilo 27 slovenskih državljanov.

Ocena stanja

Zaznan je trend porasta števila ilegalnih prehodov, ki pa je manjši od pričakovanega. Opazno je močno zmanjšanje števila državljanov Pakistana in predvsem Maroka med ilegalnimi migranti. Največ je bilo obravnavanih državljanov Afganistana.

Med policijskimi upravami je z ilegalnimi prehodi najbolj obremenjena PU Koper. Število na PU Maribor se je povečalo predvsem zaradi tistih, ki so se s prestopom meje izven mejnih prehodov izogibali ukrepom ali gneči na mejnih prehodih.

Število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, se je signifikantno povečalo. Povečalo se je predvsem število afganistanskih državljanov.

Pri tem se kaže povezava s strukturo ilegalnih migrantov po državljanstvu, kar pa ne velja za državljane Pakistana. Tisti, ki izrazijo namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, po nastanitvi v azilnih kapacitetah največkrat nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države.

Vir: policija.si

J. M.