Toliko migrantov in tihotapcev so prijeli letos

Letos do 15. februarja je policija obravnavala 374 nezakonitih migrantov, v 12 primerih je prijela 17 tihotapcev migrantov. Med tihotapci je bilo 14 tujcev in trije slovenski državljani, pretihotapiti so želeli 52 migrantov. Za 13 tihotapcev je bil odrejen pripor, je razvidno iz sinočnjega poročila vlade, ki redno tedensko obravnava tudi migrantsko problematiko.

Policija pa je objavila poročilo za januar, iz katerega je razvidno, da se je število nezakonitih prehodov glede na lanski januar prepolovilo. Zelo so se spremenili tudi načini in migrantske poti.

Januarja so policisti obravnavali 306 nezakonitih migrantov (januarja lani 622), tuji varnostni organi so v Slovenijo vrnili 25 migrantov. Slovenski policisti so večino vrnili tujim varnostnim organom.

Kar dve tretjini vseh migrantov, ki so jih prijeli januarja, je obravnavala Policijska uprava (PU) Koper. Druga je PU Maribor, sledi PU Murska Sobota, PU Novo mesto je šele na četrtem mestu, PU Ljubljana pa na šestem.

Namero za podajo prošenj za azil je januarja izrazilo 107 migrantov (58,2 odstotka manj kot januarja lani), največ državljanov Maroka.

Policija je v poročilu za januar zapisala, da se sezonski upad števila ilegalnih prehodov meje nadaljuje. Porast števila migrantov pričakujejo z dvigom temperatur in bistvenim izboljšanjem vremenskih razmer.

Struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu je zopet drugačna kot v enakem obdobju lanskega leta. Opazno je močno zmanjšanje števila državljanov Maroka. Največ je bilo obravnavanih državljanov Afganistana.

Število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero podaje prošnje za azil, se je zmanjšalo. Pri tem se kaže povezava s strukturo ilegalnih migrantov po državljanstvu. Po nastanitvi v azilnih kapacitetah tujci največkrat nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države.

Prijeti migranti po policijskih upravah. Rdeči stolpec prikazuje januar 2021, razviden je močan upad nezakonitih prehodov na območju PU Novo mesto in PU Ljubljana, ki zajema tudi kočevsko-ribniško območje:

Vir: Sporočilo po seji Vlade RS in Policija

J. M.