To so občine, v katerih so za migranti v vsega pol leta pospravili 21,5 tone odpadkov

Na šentjernejskem delu Gorjancev so v zadnjem času spet opazni pripravljeni kampi in nato tudi kupi odpadkov za migranti, nazadnje so odkrili kar 70 spalnih vreč. (vir: FB)

Vlada je sredi maja 2019 odločila, da bo za odstranitev odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, občinam v breme državnega proračuna (vseh nas) povrnila stroške odstranitve le teh. Zdaj smo preverili, kako so občine ukrepale v zadnjega pol leta. In ugotovili, da je zahtevke za povračilo škode (odvoza odpadkov) vladnemu uradu poslalo le pet občin iz našega območja (jugovzhodne Slovenije), vsaj 5 obmejnih in ostale od 21 pa tega niso storile.

Ne samo to, podatki kažejo, da so nekatere občine pri zaračunavanju pospravljanja prav milostne do vladnega urada oziroma predsednika vlade. Zneski za kilogram pospravljenih odpadkov se namreč zelo razlikujejo (od 0,57 do 3,03 evra za kilogram).

Direktorica mag. Katarina Štrukelj je za naš portal pojasnila, da bo urad do 31. decembra 2019 povrnil stroške za odstranitev odpadkov 13 občinam, ki so podale 20 zahtevkov. Skupna vrednost povračil je 31.846,05 evra, gre za 21.540 kg odpadkov.

Po občinah v naši regiji je bilo stanje naslednje:

Največ zahtevkov je posredovala občina Ilirska Bistrica, za 10.250 kg v vrednosti 17.602 evra ali 1,72 evra/kilogram. Nadalje je razvidno, da so bile nekatere občine prav milostne pri zahtevkih, kar kaže podatek o cenah za kilogram pospravljenih odpadkov. Pri tem ne moremo ravno reči, da so ponekod tako milostni tudi do svojih občanov.

Podatki o odpadkih in vrednostih po posameznih občinah na našem območju:

  • Novo mesto: 430 kg odpadkov v vrednosti 702,98 ali 1,63 evra/kg
  • Črnomelj: 5400 kg v vrednosti 6.234,23 evra ali 1,15 evra/kg
  • Kočevje: 120 kg v vrednosti 364,47 evra ali 3,03 evra/kg
  • Kostel: 1640 kg v vrednosti 3.451,90 evra ali 2,10 evra/kg
  • Trebnje: 260 kg v vrednosti 149,74 evra ali 0,57 evra/kg

Obmejne občine Šentjernej, Ribnica, Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Metlika, pa tudi bližnje, kot so Semič in ostale manjše občine na Dolenjskem, kjer se migranti prav tako zadržujejo, računov za odvoz odpadkov za migranti vladnemu uradu do vključno 6. decembra 2019 sploh niso poslale, čeprav so v nekaterih od njih za naš portal zatrjevali drugače. To tudi ne pomeni, da odpadkov za migranti v teh občinah ni bilo. Nasprotno!

Podatki Urada za oskrbo in integracijo migrantov

Do vključno 6. decembra 2019 je bilo izplačanih 5.663,78 evra za 3.200 kg odpadkov (v spodaj objavljeni tabeli je to obarvano rožnato), ostalo bodo izplačali do 31. decembra 2019.

V tabeli so navedene vse občine, ki bodo v letošnjem letu prejele refundacijo stroškov, občina Krško bo izplačilo prejela v letu 2020:

Dodatno so 6. decembra prejeli še zahtevek z računom občine Krško. Vrednost računa je 288,04 eur za 200 kg odpadkov. Refundacija bo izvedena v januarju 2020, to smo tudi upoštevali v začetnem izračunu. Drugih odprtih zahtevkov (računov) na uradu nimajo, je zatrdila Katarina Štrukelj.

Dodajmo še, da je bil v vladnih službah junija dogovorjen postopek, in sicer, da policija občini sporoča lokacije odlagališč, nato občine to sporočijo komunalnim službam, ponekod to koordinirajo tudi redarstva, ki te odpadke pospravijo. Račune izstavijo občinam, ki to plačajo, nato pa od Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov zahtevajo refundacijo – povrnitev stroškov.

C. R.