To so naši najboljši in zlati maturanti: objavljamo imena najboljših

Včeraj so predstavili rezultate letošnje mature. Ti kažejo na več kot 93-odstotno uspešnost maturantov, kar je podobno kot v prejšnjih letih. Iz naših občin se je splošne mature udeležilo 409 dijakov in poklicne 805.

Kandidati z najboljšim splošnim uspehom pri splošni maturi

V letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature je vseh 34 možnih točk pri splošni maturi doseglo 15 maturantov. Nobeden od teh ni bil iz občin jugovzhodne Slovenije.

Skupaj z njimi pa bo še 245 maturantov, ki so na izpitnem roku splošne mature dosegli od 30 do 33 točk, na svoji šoli 10. julija prejelo maturitetna spričevala s pohvalo. Tudi to so zlati maturanti.

Vseh zlatih maturantov 23. generacije je tako 260, prihajajo pa s 43 gimnazij iz naslednjih krajev: Ajdovščina, Brežice, Celje, Idrija, Ivančna Gorica, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Litija, Ljubljana, Ljubljana – Šentvid, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Postojna, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Sežana, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Škofljica, Tolmin, Velenje in Vipava.

Največje število točk pri predmetih skupnega dela splošne mature in tistih predmetih, pri katerih je splošno maturo opravljalo več kot tisoč kandidatov, so z našega območja dosegli:

  • Matematika (osnovna raven – 100 odstotnih točk): Tara Pleško, Novo mesto
  • Angleščina (višja raven – 98 odstotnih točk): Hana Kastelic, Novo mesto
  • Fizika (100 odstotnih točk): Klemen Gorše, Kočevje
  • Geografija (96 odstotnih točk): Eva Kavčič, Črnomelj

Kandidati z najboljšim splošnim uspehom pri poklicni maturi

V letošnjem spomladanskem izpitnem roku je najboljši uspeh pri poklicni maturi doseglo 59 kandidatov. Med njimi so naslednji iz našega območja:

Kristina Jeralič, Novo mesto, Neja Knez, Novo mesto, Tina Papež, Novo mesto, Urša Skube, Novo mesto, Tjaša Ulčnik, Novo mesto in Gregor Zadnik, Novo mesto.

Največje število odstotnih točk pri poklicni maturi po predmetih pa sta dosegla:

Slovenščina (99 odstotnih točk): Jan Šegina, Novo mesto in Neja Knez, Novo mesto.

NAJBOLJŠIM ČESTITAMO!

Čestitke seveda tudi ostalim, ki so uspešno prestali ta zrelostni preizkus.

Še nekaj ostalih podatkov o rezultatih mature

Novost letošnje mature je izdajanje certifikatov za znanje tujega jezika za angleški, nemški, italijanski, francoski in španski jezik. Certifikat je prejelo 8.340 dijakov. Splošno maturo je na 83 šolah opravljalo 6.376 kandidatov, kar je manj kot lani, ko jih je bilo 6.890. Maturo je opravilo 5.699 kandidatov, kar je 93,45 odstotka. Maturantov, ki so dosegli vse možne točke na splošni maturi, je 15, od tega devet deklet in šest fantov. Prihajajo iz 12 gimnazij v devetih krajih. Skupaj z njimi je še 245 maturantov, ki so na spomladanskem izpitnem roku splošne mature dosegli 30 do 34 točk. Vseh zlatih maturantov 23. generacije je 260, tako kot julija lani, prihajajo pa s 43 gimnazij.

Poklicno maturo letošnjega spomladanskega izpitnega roka so na 143 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih skupaj opravljali 8.003 kandidati, od tega 6.890 dijakov in 1.113 ostalih. Tudi na poklicni maturi je bilo kandidatov nekaj manj kot lani, ko jo je opravljalo 8.042 kandidatov.

Kandidatov z vsemi točkami na poklicni maturi je bilo 59, od tega 43 deklet in 16 fantov. Prihajajo pa s 37 šol iz 18 različnih krajev po Sloveniji. Sicer so bili dijaki uspešni v 93,5 odstotka in ostali v 89,7 odstotka.

Mednarodno maturo je opravljalo 62 dijakov iz Slovenije in 22 tujcev. Dijak ljubljanske Gimnazije Bežigrad pa je dosegel vseh 45 točk.

Dijaki so opravljali splošno maturo iz 35 maturitetnih predmetov, skupno je bilo izvedenih 32.956 izpitov, 1.125 zunanjih ocenjevalcev je ocenilo 68.843 izpitnih pol. Neuspešnih je bilo 373 kandidatov, ki splošne mature niso opravili.

C. R.