Subvencije za mikro, mala in srednje velika podjetja

(pixabay.com)

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 27. oktobra 2017, v Uradnem listu RS in na spletnih straneh objavila Javni razpis »Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017-2018«, katerega namen je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav. V ta namen je razpisanih 1.500.000 evrov sredstev.

Kot spodbujanje procesnih izboljšav je mišljena denimo prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, poslovni procesni menedžment, t.i. dizajn menedžment ipd. Z razpisom želijo podjetja spodbuditi tudi k hitrejšemu prehodu v (S)Industrijo 4.0.

Do sredstev so upravičena mikro, mala ali srednje velika podjetja z najmanj dvema zaposlenima osebama. Podjetja lahko za posamezno operacijo prejmejo od 5.000 evrov pa do 20.000 evrov.

V skladu s shemo državne pomoči lahko intenzivnost pomoči vključuje do 50 % upravičenih stroškov. Podjetja bodo lahko uveljavljala tudi stroške zunanjih izvajalcev, denimo svetovalnih storitev v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov.

Z razpisom želijo podpreti okoli 75 podjetij in povečati njihovo dodano vrednost. Podjetja se lahko na razpis prijavijo do 7. decembra 2017 za letošnje leto in do 22. februarja 2018 za naslednje leto.

Več o razpisu: Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij

C. R.