Študij: Katere višje šole imajo še prosto

Po podatkih Višješolske prijavne službe bo v drugem prijavnem roku, ki se bo začel 28. avgusta in trajal do 1. septembra, na voljo še 6315 prostih mest na javnih višjih strokovnih šolah in 4407 prostih vpisnih mest na zasebnih višjih strokovnih šolah. Skupno je torej na voljo 10.722 vpisnih mest. Na javnih višjih strokovnih šolah je prostih 2647 rednih vpisnih mest in 3668 izrednih, na zasebnih pa 20 rednih in 4387 izrednih vpisnih mest.

Največ prostih vpisnih mest na rednih programih javnih višjih strokovnih šol s 87 mesti program ekonomist je na Ekonomski šoli Celje, na zasebnih šolah pa redna vpisna mesta ponuja le še Doba Epis – Višja strokovna šola Maribor – za poslovnega sekretarja. Pri mestih za izredni vpis v javnih zavodih s 113 mesti prednjači ima program strojništva na Šolskem centru Novo mesto prostih še 113 mest, 118 mest pa je na voljo še za program ekonomist na šoli B2 v Mariboru.

Glede na spremembo zakona o višjem strokovnem izobraževanju imajo prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Sloveniji.

Kandidati lahko oddajo le eno prijavo, vpisni postopek pa ostaja enak kot v prvem razpisnem roku. Izpolnjen in natisnjen spletni obrazec kandidati s priporočeno pošiljko posredujejo Višješolski prijavni službi. O izbirnem postopku bodo pisno obveščeni do 22. septembra, vpis pa bo bodo morali izvesti do 3. oktobra.

Za študijsko leto 2017/2018 je prosta mesta razpisalo 49 višjih strokovnih šol (29 javnih in 20 zasebnih). Ministrstvo za izobraževanje je za višje strokovno izobraževanje razpisalo 20.407 mest. V prvem prijavnem roku (od 13. februarja 8. marca) je od vseh 3161 prijavljenih kandidatov izpolnilo pogoje za vpis 2465 kandidatov. Od teh je bilo sprejetih 2381 (96,6 odstotka), zavrnjenih pa 84 (3,4 odstotka).