Straža: Začenja se rekonstrukcija odsekov dveh ulic

Straža, središče. (Foto: Občina Straža)

V Straži bodo v prihajajočem tednu začeli z izvajanjem gradbenih in obrtniških del v ulicah Stara cesta in Pod Srobotnikom. Vrednost naložbe je 353.713 evrov, trajalo naj bi konca marca 2018.

Rekonstrukcija odsekov obeh cest bo izvedena sočasno z gradnjo vodovoda po projektu Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Tako bo poleg gradnje vodovoda v sklopu projekta zgrajena tudi nova padavinska kanalizacija, obnovljena bo cestna razsvetljava, zgrajena kanalizacija optičnega omrežja ter urejena površina za pešce v niveleti cestišča.

Dela bodo potekala v ulici Stara cesta, v dolžini 400 metrov (od križišča z ulico Pod Srobotnikom do križišča pri vrstnih hišah) in v ulici Pod Srobotnikom pa v dolžini 200 metrov (od križišča v centru Straže do priključka ulice Zavrtnica).

Zaradi del bo od 8.15 do 15.15 ure občasno popolna zapora ceste. Obvoz bo označen in urejen, delno tudi skozi naselje Straža.

Javni razpis za izvedbo del ureditve površin za pešce in padavinske kanalizacije v ulicah Stara cesta in Pod Srobotnikom je Občina Straža objavila 3. oktobra 2017. Na razpis so se prijavila tri podjetja:

  • Teleg-M iz Ljubljane: ponujena cena 437.844 evrov,
  • MENSEL iz Ljubljane: ponujena cena 353.713 evrov in
  • CGP iz Novega mesta: ponujena cena 598.661 evrov).

Na občini so ponudbe odpirali 16. oktobra 2017, dela so nato oddali podjetju MENSEL, ki je ponudilo najnižjo ceno, kar je bilo tudi merilo za izbor izvajalca. Na izbiro ni bilo pritožb.

Glede na razpisno dokumentacijo bodo dela trajala do konca marca 2018.

C. R.