Straža: Za investicije znaten delež občinskih prihodkov

Četrta seja Občinskega sveta Občine Straža (vir: občina)

Člani občinskega sveta Občine Straža so se prejšnji teden sešli že na 4. redni seji, na dnevnem redu so imeli deset točk, navzočih je bilo vseh devet svetnikov.

V drugi obravnavi so soglasno sprejeli občinski proračun za leto 2023, kjer načrtujejo 5,9 milijona evrov prihodkov in 7,2 milijona evrov odhodkov.

Odhodki bodo višji za okoli 1,3 milijona evrov, pokrili jih bodo s stanjem sredstev na računu ob koncu leta 2022 in z dodatnim zadolževanjem.

Proračun je bil tudi v javni obravnavi, občina je upoštevala večino prejetih pobud, tako občanov kot občinskih svetnikov.

Za investicije bodo v letu 2023 namenili 3,2 milijona evrov. Predvidene glavne investicije, upoštevane v proračunu za leto 2023, so:

– dokončanje regionalne kolesarske povezave Novo mesto – Straža,

– gradnja 12-oddelčnega vrtca pri OŠ Vavta vas,

– obnova in rekonstrukcija ceste skozi Vavto vas in Stražo (od banke do lekarne),

– sanacija skal na Straškem hribu s pričetkom postavitve varovalne ograje,

– izgradnja vodovoda v Rumanji vasi (proti Dolenjskim Toplicam),

– obnova vodovoda na Selih,

– nadaljevanje zamenjave sijalk na JR z bolj varčnimi,

– most Loke in

– nakup prostorov za potrebe režijskega obrata.

Podrobnejše investicije z zneski so dostopne na povezavi: obcina-straza.si

4. seja Občinskega sveta Občine Straža, sejo je vodil župan Dušan Krštinc (vir: občina)

M. D.