Straža: Namesto Ekosistemov spodobna sodobna proizvodnja

Ekosistemov ni več in jih v Zalogu pri Straži tudi nikoli več ne bo.

Podjetje Bravia Mobil iz Vavte vasi bo na območju nekdanjega Ekosistema v Zalogu, občina Straža, zgradilo sodoben proizvodni objekt in uredilo pripadajočo zunanjo ureditev. 

V objektu bo potekala predelava vozil v avtodome Bravia, ki se bo izvajala tako, da se bo v vozilo ročno vgradilo elemente, ki tvorijo notranjost avtodoma. Elementi za vgradnjo bodo proizvedeni drugje.

Dvonadstropni proizvodni objekt bo novogradnja z dimenzijami približno 85 metrov krat 113 metrov, ta bo razdeljen na tri dele: proizvodni, poslovni in zasebni del. Skupna površina objekta bo 10.848 kvadratnih metrov, višina 13,5 metra. Objekt ne bo podkleten. Poleg opremljanja notranjosti vozil bo v objektu potekala tudi občasna servisna dejavnost (servisiranje avtodomov).

Podjetje Bravia Mobil bo gradilo na zemljiščih s parcelnimi številkami 1403/10, 1610/30, 1610/3, 1610/5, 1610/6, 1610/8, bolj znanih kot nekdanja Ekosistemova zemljišča. Na teh ni več obstoječih objektov, odstranili so jih v sklopu ureditve in čiščenja lokacije po požaru v letu 2017.

Pandemija podjetju prinesla pozitivne učinke

Podjetje Bravia Mobil v lasti Simona Vidmarja je bilo ustanovljeno leta 2005, glavna dejavnost je proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic.

Iz poslovnega poročila podjetja je razvidno, da je imela pandemija z novim koronavirusom v letu 2021 za podjetje pozitivne učinke. Zaradi povečanega povpraševanja po avtodomih je bilo podjetje soočeno z nenadnim povečanjem naročil in z večanjem obsega poslovanja.

Zapisali so še, da bodo v letu 2022 dokončali gradnjo novega proizvodnega obrata, do konca leta 2022 pa načrtujejo kompletno selitev proizvodnje in uprave.

Ekosistemi: Smetišče, pogorišče, stečaj

Iz e-Zemljiške knjige je razvidno, da je bilo podjetje Ekosistemi s sedežem v Celju lastnik zemljišč v Zalogu od januarja 2009 do julija 2016, nato je lastništvo prešlo na (povezano) podjetje CEP Celje, podjetje Bravia Mobil je postalo lastnik aprila 2021. Zemljišča v Zalogu so tako kupili od podjetja CEP.

Podjetje Ekosistemi je v stečaju, začetek stečajnega postopka je bil s sklepom Okrajnega sodišča v Celju vpisan 27. januarja 2020. Prvotni lastnik Stanislav Kovačič pa je predhodno poskrbel, da je na povezano podjejte CEP Celje prenesel večino premoženja, po požaru julija 2017 je nato poskrbel še za prenos lastništva podjetja Ekosistemi (eno od zagrebških mikro podjetij za oblikovanje telesa), v stečajnem postopku tako skorajda ni premoženja. Stečajni postopek še traja.

J. M.