Straža: Javna posveta o občinskih prostorskih aktih

Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta, Dolnja Straža (vir: občina)

V Občini Straža trenutno potekata dve stvari, ki se nanašata na prostorske akte oziroma na umeščanje v prostor. V obeh primerih bosta javna posveta jutri, v sredo, 22. marca 2023.

Jutri, ob 16. uri bo v straškem kulturnem domu (Pod Srebotnikom 4) potekal javni posvet o predlogu osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Dolenja Straža. Ob 17.30 pa bo javni posvet o umeščanju betornarne v Zalogu.

Predlog osnutka OPPN Dolnja Straža je v občinskih prostorih, v Ulici talcev 9, že razgrnjen, in sicer od petka, 17. marca 2023 do vključno ponedeljka, 3. aprila 2023. Gradivo je objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Straža (Javna razgrnitev).

Na jutrišnjem javnem posvetu bosta pripravljavec in izdelovalec prostorskega akta prisotnim podala dodatna pojasnila in obrazložitve.

Umeščanje betonarne v Zalogu

Jutri, ob 17.30, bo nato v veliki dvorani Kulturnega doma v Straži (Pod Srebotnikom 4) potekal še javni posvet prevetritve umeščanja betonarne na območu OPPN Gospodarska cona Zalog. Več o tem lahko preberete tukaj: obcina-straza.si

Gospodarska cona Zalog, Straža

Vir: Občina Straža

M. D.