Straža: Novoles v stečaju, Gorjancev ni več, ampak podjetniki pa so, da kapo dol

Vir: pixabay.com

Na območju občine Straža je registriranih 68 podjetij, pri katerih je 332 zaposlenih. Lani so imeli skupno 50,8 milijona evrov prihodkov, od tega so 17,9 milijona evrov ustvarili z izvozom. Nadalje imajo 103 samostojne podjetnike, ki so ustvarili 460 tisoč evrov podjetnikovega dohodka. Straško gospodarstvo je tako lani kot celota doseglo nekaj dobre 3 milijone evrov dobička.

Z dobičkom je poslovalo 52 malih ali mikro podjetij, v katerih je bilo 324 zaposlenih; 13 jih je poslovalo z izgubo, pri njih je bilo le 8 zaposlenih. Sedem od teh pa jih je poslovalo z izgubo na substanci, kar pomeni, da s prihodki niso pokrili niti materialnih stroškov in amortizacije. Teh 7 je torej kritičnih. Ob tem so imeli 103 samostojne podjetnike, pri katerih je bilo 109 zaposlenih. Ti so ustvarili 12,1 milijona evrov prihodkov. Z dobičkom jih je poslovalo 82, pri njih je bilo 97 zaposlenih. Dobička je bilo za 755 tisoč evrov. Z izgubo jih je poslovalo 21, od tega jih je bilo poslovno kritičnih 12. Kot celota pa so ustvarili 460 tisoč evrov dobička oziroma podjetnikovega dohodka.

Podjetje Novoles v teh podatkih ni zajeto, saj je v stečajnem postopku. Za te pa veljajo drugačna merila. Novolesu bomo v prihodnosti namenili več pozornosti, danes predstavljamo rezultate ostalih, tistih, ki pišejo pozitivno zgodbo straškega gospodarstva v tem trenutku.

V Občini Straža ni nobenega velikega podjetja, je pa več srednje velikih podjetij in več močnih samostojnih podjetnikov.

Po velikosti so v občini močna naslednja podjetja: 1) Makoma (13,4 milijona evrov celotnega prihodka); 2) Bello transport (6,2 milijona), 3) Inpro (4,3 milijona), 4) Bravia Mobil (4,2 milijona evrov), 5) Intertour Straža (3,3 milijona), 6) Solis (2,7 milijona, 7) Artles (1,5 milijona evrov), 8) Evostil (1,5 milijona evrov), 9) Minale (1,1 milijona evrov) in 10) Seevil (1,1 milijona evrov).

Nadalje je v Straži več močnih samostojnih podjetnikov. Edini, ki je lani dosegel celotni prihodki preko milijona evrov, pa je Jože Žagar, s. p.

Seznam največjih v Občini Straža:

Avtomehanika Avsenik, d. o. o.: 633.722 celotnega prihodka, 29.164 evrov dobička in 9 zaposlenih

ARTLES, d. o. o.: 1,503.610 evrov celotnega prihodka, 25.734 evrov dobička in 17 zaposlenih

Avtoprevozništvo Nose Stanislav, s. p.: 572.657 evrov celotnih prihodkov, 13.239 evrov dobička in 4 zaposleni

Avtoprevozništvo Zrakić Milan: 274.971 evrov celotnih prihodkov, 10.788 evrov dobička in 3 zaposleni

BAIMS, d. o. o.: 452.541 evrov celotnega prihodka, 3.521 evrov dobička in 4 zaposleni

Bello transport, d. o. o.: 6,263.743 evrov celotnega prihodka, 874.117 dobička in 44 zaposlenih

Bildos, d. o. o.: 239.991 evrov celotnega prihodka, 3.725 evrov dobička in 5 zaposlenih

Biron, d. o. o.: 373.419 evrov celotnega prihodka, 32.076 evrov dobička in 4 zaposleni

Bravia Mobil, d. o. o.: 4,278.148 evrov celotnega prihodka, 100.311 evrov dobička in 7 zaposlenih

Branko Vidmar, s. p.: 838.204 evrov celotnega prihodka, 80.405 evrov dobička in 11 zaposlenih

Bojan Vukić, s. p.: 402.561 evrov celotnega prihodka, 14.664 evrov dobička in 11 zaposlenih

DS Avto odkup in prodaja vozil Robert Stopar, s. p.: 950.753 evrov celotnega prihodka, 10.557 evrov dobička in 1 zaposlen

Dulinex, d. o. o.: 563.663 evrov prihodka, 52.846 evrov dobička in 1 zaposlen

Evostil, d. o. o.: 1,521.460 evrov celotnega prihodka, 65.362 evrov dobička in 15 zaposlenih

Energetika Straža, d. o. o.: 503.220 evrov celotnega prihodka, 3.391 evrov dobička in 7 zaposlenih

Intertour Straža, d. o. o.: 3,343.414 evrov celotnega prihodka, 584.307 evrov dobička in 26 zaposlenih

Inpro, d. o. o., Straža: 4,384.929 evrov celotnega prihodka, 77.074 evrov dobička in 47 zaposlenih
 

Jože Žagar, s. p.: 1.165.497 evrov celotnega prihodka, 23.078 evrov dobička in 9 zaposlenih

Lules, d. o. o.: 566.878 evrov celotnega prihodka, 13.289 evrov dobička in 4 zaposleni

MAKOMA, d. o. o.: 13,427.495 evrov celotnega prihodka, 31.795 evrov dobička in 18 zaposlenih

Minale, d. o. o.: 1.141.032 evrov celotnega prihodka, 35.932 evrov dobička in 12 zaposlenih

Mizarstvo Novinec Marija, s. p.: 790.081 evrov celotnega prihodka, 21.215 evrov dobička in 4 zaposleni

Mizarstvo Florjančič, d. o. o.: 397.141 evrov celotnega prihodka, 16.131 evrov dobička in 12 zaposlenih

Muhič Marko, s. p.: 455.937 evrov celotnega prihodka, 4.510 evrov dobička in 4 zaposleni

Mitja Zupančič, s. p.: 463.500 evrov celotnega prihodka, 76.601 evrov dobička in 3 zaposleni

Potočar, d. o. o.: 523.046 evrov celotnega prihodka, 10.541 evrov dobička in 8 zaposlenega

Seevil, d. o. o.: 1,182.509 evrov celotnega prihodka, 148.660 evrov dobička in 12 zaposlenih

Solis Straža, d. o. o.: 2,703.156 evrov celotnega prihodka, 279.977 evrov dobička in 10 zaposlenih

Trgovina, inženiring Igor Vidmar: 491.402 evrov celotnega prihodka, 3.601 evra dobička in 1 zaposlen

Taljat, d. o. o.: 696.002 evrov celotnega prihodka, 255.063 evrov dobička in 3 zaposleni

Podatki so vzeti iz javno dostopne spletne baze Ajpes in Gvin.com.

Pri manjših podjetjih ali samostojnih podjetnikih smo kakšnega od pravnih subjektov lahko nenamerno izpustili. Večji pa so vsi zajeti. Pri številu zaposlenih je število vzeto iz javno dostopnih bilanc za leto 2016, glede na opravljene delovne ure v tem letu in je lahko različno od tega, kar zaposlujejo danes.

T. H