Štipendije dijakom za deficitarne poklice za prihodnje šolsko leto

(vir: pixabay.com)

Objavljen je razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za prihodnje šolsko leto, 2020/2021. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2020 do 25. 9. 2020, morebitne vloge pred začetkom roka za prijavo ali po zaključku bodo zavržene.

Za štipendije je na voljo 3,5 milijona evrov, dodeliti nameravajo 1000 štipendij. Višina posamične štipendije je 102,40 evra mesečno.

Kdo lahko zaprosi? Tisti, ki je prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Kriteriji za izbiro bodo:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Za štipendijo lahko zaprosijo tisti, ki so vpisani v naslednje programe (to so deficitarni poklici):

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Vloga se vloži na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 292. JR ŠDP«

do vključno 25. 9. 2020.

Pomembno:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
 • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
 • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Več podatkov (na levi strani spletne strani tudi za ostale štipendije) in odgovorov na vprašanja je na voljo: tukaj

M. D.